1760 - Statue of St. Adalbert - Sobcice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 22.864 E 015° 31.245
33U E 537024 N 5581129
Quick Description: Two chronograms on the pedestal of the statue of St. Adalbert
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/29/2020 10:18:14 PM
Waymark Code: WM13K6G
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 11

Long Description:
The chronograms are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1760 from the chronogram referring to erection of the statue.


The chronograms:
sanCtUs AdaLbertUs opeMConferat // 1760
nefVLgVrgranDo aC teMpestas noCeat // 1760

Adalbert of Prague (Latin: Adalbertus / Polish: Wojciech Slawnikowic); c. 956 – 23 April 997), known in Czech by his birth name Vojtech (Latin: Voitecus), was a Bohemian missionary and Christian saint. He was the Bishop of Prague and a missionary to the Hungarians, Poles, and Prussians, who was martyred in his efforts to convert the Baltic Prussians to Christianity. He is said to be the composer of the oldest Czech hymn Hospodine, pomiluj ny and Bogurodzica, the oldest known Polish hymn, but the authorship has not confirmed. St. Adalbert was later declared the patron saint of the Czech Republic, Poland, and the former polity of Prussia.

The general attributes of sculpture of St. Adalbert : depicted as bishop, mitre, crosier, book

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Volne stojící po levé strane silnice k Podhornímu Újezdu mezi vzrostlými stromy. Materiál - pískovec. Obdélný. Na nízkém soklu posazen kvádrovitý podstavec s volutovými krídly, prerušenými uprostred pravoúhlým pásem, a ukoncený mohutnou dvojitou rímsou vpredu s kartuší s rokajovou ozdobou s volutami a opatrenou monogramem P. Marie. Drík podstavce je vpredu opatren textem z velkých písmen v rytém, konkávne shora i zdola vybraném rámci. Na rímse umísten postavec sochy s konkávním vybráním. Svetec s mitrou, oden v kleriku, rochetu a rasený pluviál se sponou spocívá na pravé noze, levou má pokrcenou. Pravou paži má pokrcenou a pozdviženou.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: sanCtUs AdaLbertUs opeMConferat // nefVLgVrgranDo aC teMpestas noCeat

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.