1795 - Marian Column - Loucná Hora, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 18.164 E 015° 30.028
33U E 535640 N 5572411
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the Marian Column
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/29/2020 9:41:14 PM
Waymark Code: WM13K6A
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 11

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronogram is located on the sandstone pedestal of Marian column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.


The year 1795 from the chronograms referring to erection of the column.

The chronogram:
DVk?s L??kI k roDICzCe božI VV ?LoVVV ?Ina sVVeho VVzate tVto z noVVV postaVVILa poCzestna obeC LaVCznohV

Note:
the inscription is in old Czech language
some letters are not clear at first glance
but you can guess them from the overall context of the inscription
free transcription possible -> Dukaz lásky k rodicce Boží ve slovu syna svého vzaté, toto postavila pocestná obec loucnohorská.

=========================================================

Rane klasicistní práce, datovaná r. 1795. Na dvou kamenných stupních je postaven hranolový sokl s patkou a profilovanou rímsou, s obdélnými rámci s ctvrtkruhovými výrezy na hranách a s nápisem. Ze soklu se zvedá sloup s hranolovou patkou a ionizující hlavicí. Na nem je postavena socha Panny Marie stojící na zemekouli nesené ctyrmi okrídlenými hlavickami andílku. Panna Marie má dlouhé roucho s pláštem s uzlem vpredu, sepjaté ruce má v orodujícím gestu pozvednuté, rozpuštené vlasy a hlavu zvednutou vzhuru s pohledem upreným do nebes. Vpredu na sloupu zapušteno kovové raménko s lucernou.
Text of the original chronogram: DVk?s L??kI k roDICzCe božI VV ?LoVVV ?Ina sVVeho VVzate tVto z noVVV postaVVILa poCzestna obeC LaVCznohV

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.