1761 - Statue of St. John the Baptist - Vysoké Veselí, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 19.835 E 015° 25.425
33U E 530160 N 5575473
Quick Description: Two chronograms on the pedestal of the statue of St. John the Baptist
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/29/2020 11:59:25 AM
Waymark Code: WM13K4R
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 11

Long Description:
The chronograms are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1761 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronograms:
sanCto praeCVrsorI DoMInI eXsVoproprIo VoVIt eteXstrVXIt // 1761
VeLIkeMV przIteLI krIsta ze sVVeho VVažne VVIstaVVeL Ian DegL // 1761


John the Baptist (late 1st century BC – 28–36 AD) was a Hebrew itinerant preacher in the early 1st century AD. Other titles for John include John the Forerunner in Eastern Christianity, John the Immerser in some Baptist traditions. He is sometimes alternatively called John the Baptizer

John the Baptist is mentioned by the Hebrew historian Josephus and revered as a major religious figurein Christianity, Islam, the Bahá'í Faith, and Mandaeism. He is called a prophet by all of these faiths, and is honored as a saint in many Christian traditions. According to the New Testament, John anticipated a messianic figure greater than himself, and the Gospels portray John as the precursor or forerunner of Jesus, since John announces Jesus' coming and prepares the people for Jesus' ministry. Jesus himself identifies John as "Elijah who is to come", which some biblical scholars interpret to mean that Jesus believed that John was the reincarnation of the Old Testament prophet Elijah, although John the Baptist in the Gospel of John explicitly denies being linked to Elijah (John 1:21). According to the New Testament, John the Baptist and Jesus of Nazareth were relatives.
John was sentenced to death and subsequently beheaded by Herod Antipas sometime between 28 and 36 AD.

The general attributes of sculpture of St. John the Baptist: the Lamb of God, the Cross

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Sloup se sochou sv. Jana Krtitele se nachází na západním okraji vsi po pravé strane komunikace smerem na Sber. Materiálem je svetlý pískovec, dílo orientováno k východu. Na nízkém jemne profilovaném kamenném soklu je posazen mohutný kvádrový podstavec s obdélníkovou základnou. Podstavec pocíná v dolní cásti dvema naznacenými volutami, mezi nimiž je palmeta.

V horní cásti mírne rozšírený podstavec ukoncen širší bohate profilovanou rímsou precházející v kónicky se zužující soklík s pripevneným držákem na lucernu. Na soklíku spocívá samotná socha svetce s vlastním plintem. Sv. Jan Krtitel znázornen v levém kontrapostu, jako muž s dlouhými vlasy a vousy, oden v plášt u pasu uvázaný a prehozený pres pravé rameno. Jeho pravá ruka drží kovový kríž a spocívá na prsou, levá pridržuje bohate rasenou na draperii, u nohou svetce leží beránek.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: sanCto praeCVrsorI DoMInI eXsVoproprIo VoVIt eteXstrVXIt // VeLIkeMV přzIteLI krIsta ze sVVeho VVažne VVIstaVVeL Ian DegL

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.