1681 - Marian Column - Mlada Boleslav, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 24.638 E 014° 54.143
33U E 493064 N 5584292
Quick Description: Two chronograms on the pedestal of the Marian Column
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 12/27/2020 9:18:37 AM
Waymark Code: WM13JWR
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 7

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronograms are located on the sandstone pedestal of Marian column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are gold color-coded from the rest of the text.


The year 1681 from the chronograms referring to erection of the column.

The chronograms:
honorI DIVae sIne Labe genItrICI VIrgInI atqVe sanCtIs tVteLarIbVs sVIs qVos anno praeterIto sarVInte graVIter peste sIngVLarI pIetate CoLVerVnt gratI CIVes pIIqVe InCoLae regIae CIVItatIs IVnIorIs boLesLaI proprIIs eXpensIs fIerI feCerVnt // 1681

k poCte sVate rodIcce panne bez poskVrny a sVym sVatym ochranCum, které V roCe mInVLem kdyz mor hrozne zVrIL obzVlastne zbožne VCtIVaLI VdecnI obcane a zboznI obyVatele kraloVskeho mesta Mladeho boleslava VlastnIm nakladem zrIdILI // 1681

=========================================================

Pískovcová plastika na mohutném soklu, vysoko zdvižený sloup s korintskou hlavicí. Na sloupu socha Panny Marie.

Okolnosti vzniku nejsou známy. Na podstavci okolo ústrední pozlacené sochy byly ješte po polovine 20. století rozmísteny postavy sv. Václava, Šebestiána, Jakuba a Anny. Dnes však doprovodné sochy chybejí, aniž byly zjišteny okolnosti odstranení. Na pod­stavci je obsáhlý dedikacní latinský nápis a dodatecný ceský nápis pripomínající opra­vu v roce 1819.

Roku 1710 za dekana D. A. Šolce bylo mestskou radou usneseno, že se každou sobotu budou u sloupu zpívat litanie. Pozdeji se toto místo stalo zastávkou poutníku z Pojizerí a Podkrkonoší do Mariazell ve Štýrsku.
Když roku 1831 vypukla ve meste cholera, byl u sochy zrízen oltár, ke kterému se lidé chodili modlit za odvrácení epidemie.

Totéž se stalo opet v roce 1850. Okolí slou­pu bylo považováno za centrum života ve meste, o cemž svedcí mj. to, že práve v jeho
blízkosti byl v ríjnu 1918 obyvatelum oznámen vznik samostatného Ceskoslovenska.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: honorI DIVae sIne Labe genItrICI VIrgInI atqVe sanCtIs tVteLarIbVs sVIs qVos anno praeterIto sarVInte graVIter peste sIngVLarI pIetate CoLVerVnt gratI CIVes pIIqVe InCoLae regIae CIVItatIs IVnIorIs boLesLaI proprIIs eXpensIs fIerI feCerVnt // k poCte sV

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.