1731 - Statue of St. John of Nepomuk - Bakov nad Jizerou, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 28.934 E 014° 56.167
33U E 495467 N 5592251
Quick Description: Three chronograms on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 12/26/2020 2:49:43 AM
Waymark Code: WM13JMY
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 8

Long Description:
The chronograms are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1731 from the chronogram referring to erection of the statue.


The chronograms:
paMatVg Dat Czest bohV VV sVVatICh geho // 1731
sIt LaVs pLena ate qVI transIs Deo VIVo In Ioanne nepoMVCeno // 1731
qVo CVstoDe nVnqVaM ConeVsVs erIs // 1731


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, puvodne umístená na neznámém míste na okraji mesta, dnes stojí pred S prucelím kostela sv. Bartolomeje a je orientována celem k J. Základnu objektu tvorí jednostupnová petistranná oblouckove zprohýbyná podnož. Z podnože vyrustá clenená šestiboký pdstavec s pravoúhlými ústupky na rozích. Sokl má konkávne prohnuté steny, prechází prostrednicvím patky do dríku. Celní stenu patky zdobí akantový list. Drík podstavce je v dolní cásti cibulovite rozšíren. JZ, J a JV stenu rozšírené cásti dríku zdobí nízké figurální reliéfy. Na SV a SZ strane jsou v rytých obdélných zrcadlech s vykrojenými rohy ryté majuskulní nápisy. V horní cásti dríku na celní stene vystupuje reliéfní boltcová kartuš s rostlinným festonem, po obou stranách je rytý letopocet 17 31. Na zadní stene dríku je vyryt lineární pletenec s monogramem A H, nad pletencem rytý, zrejme nepuvodní nápis HRADISKY IOAN. Podstavec vrcholí trojdílnou rímsovou hlavicí, na podstavec ješte dosedá horní šestiboký sokl s pravoúhle odstupnenými rohy a jeho celní stenu zdobí akantový list. Na soklu spocívá socha svetce s andílkem. Postava klecí pravou nohou na oblaku, který je pridržován z levé strany andílkem. Telesná osa trupu svetce se výrazne esovite prohýbá a naklání dopredu. Svetec je oblecen do klasické kleriky a nepokrytou hlavu zdobí svatozár s peti hvezdami. V pravé ruce drží zlacený kríž.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: paMatVg Dat Czest bohV VV sVVatICh geho // sIt LaVs pLena ate qVI transIs Deo VIVo In Ioanne nepoMVCeno // qVo CVstoDe nVnqVaM ConeVsVs erIs

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.