1717 - Marian Column - Mirovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 30.957 E 014° 02.185
33U E 430252 N 5485259
Quick Description: Two chronograms on the pedestal of the Marian Column
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 12/20/2020 4:25:02 AM
Waymark Code: WM13HP6
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 9

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a
reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronograms are located on the sandstone pedestal of Marian column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.


The year 1717 from the chronograms referring to erection of the column.

The chronograms:
VtpreaM et sanCtos beneDICtIo nostra seqVatVr // 1717
VIrgo parens natVM beneDICta patrona preCatVr // 1717

=========================================================

Morový sloup byl postaveno v roce 1717 nákladem obce a knežny Marie Arnoštky z Eggenberku, dílo sochare Jana Jirího Stanzovského (Schlansovského).

Morový sloup je umísten na námestí a okolo je provedena parková úprava. Sochy jsou vytesány z jemnozrnného pískovce, hlavice, drík sloupu, pilastry s nápisy a vázy jsou z hrubozrnného pískovce. Zbytek architektury je ze žuly, kuželky balustrády (puvodne zrejme z hrubozrnného pískovce) jsou výdusky z umelého kamene a cást schodu a madla balustrády byly nahrazeny nove vytvorenými žulovými prvky. Restaurováno v roce 1972, 1976, 1995 a po restaurování 1995 nebyly k sochám navráceny nekteré drobné kovové zlacené atributy (hostie na kalichu - sv. Barbora, žerd kopí sv. Florián).

Sloup je situován na schodištové podstave se tremi stupni, horní cást podstavy obehnána balustrovým ohrazením s hranolovými projmutými sokly na nárožích. Sokly nesou ozdobnou vázu, z podstavy se zdvíhá ctyrboký sokl s mohutnými volutovými konzolami po stranách, konzoly nesou ctyri sochy svetcu s nízkými obdélnými podstavami: sv. Barbora, sv. Kliment, sv. Linhart a sv. Florián. Na pilastrech pod konzolami jsou vytesány nápisy (uvedeny ve starém Soupisu památek Písecka od J. Soukupa, s. 121) a v horní cásti soklu beží zalamovaná profilovaná rímsa. Na soklu situován druhý užší ctyrboký sokl, nesoucí sloup s entazí a kompozitní hlavicí, sloup zakoncen sochou Panny Marie Immaculaty.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: VtpreaM et sanCtos beneDICtIo nostra seqVatVr // VIrgo parens natVM beneDICta patrona preCatVr

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.