Wilhelmina, Koningin der Nederlanden (Delft, NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 52° 01.038 E 004° 21.180
31U E 592846 N 5763826
Quick Description: [NL] Een herdenkingsmonument ter ere van Koningin Wilhelmina. Het bestaat uit een stenen zuil met vijvertje. [EN] A memorial in honor of Queen Wilhelmina. It consists of a stone column with a pond.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 11/22/2020 12:32:51 AM
Waymark Code: WM13E9B
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 5

Long Description:
[NL]
Over het monument:

Aan de westzijde van een klein plantsoen in de Delftse wijk Nieuwe Plantage vindt u een vijvertje met een herdenkingsmonument ter ere van Koningin Wilhelmina.

Kunstenaar: Henk (Hendricus Johannes) Etienne (1895 - 1968)
Straatnaam: Kalverbos, hoek Nieuwe Plantage
Materiaal: Gemetseld, Steen
Jaar van plaatsing: 1938

Tekst voorzijde:
"JE MAINTIENDRAI"

Tekst achterzijde (natuurstenen plaquette met inscriptie):
"TER HERINNERING
AAN HET
40-JARIG REGEERINGSJUBILEUM
VAN
HARE MAJESTEIT
KONINGIN WILHELMINA
AANGEBODEN AAN DE
GEMEENTE DELFT
DOOR
"ORANJEDAG"
MET MEDEWERKING VAN
"DELFIA"
EN STEUN VAN ORANJELIEVEND DELFT
1898 SEPTEMBER 1938"
En de naam en gegevens van de beeldhouwer.

Ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina (1880-1962) maakte Henk Etienne dit beeld. Het portret van Wilhelmina staat op een zuil; onder het portret staat “Je Maintiendrai”, Frans voor “ik zal handhaven”, de wapenspreuk van het huis van Oranje-Nassau. Onderaan de zuil staan aan weerszijden de wapens van Nederland en Delft.

Bron: Delft Kunstwacht (visit link)

Over Wilhelmina, Koningin der Nederlanden:

Wilhelmina Helena Pauline Maria (Den Haag, 31 augustus 1880 – Apeldoorn, 28 november 1962), Prinses der Nederlanden (1880-1890, 1948-1962), Prinses van Oranje-Nassau en Hertogin van Mecklenburg (1901-1962), was van 23 november 1890 tot 4 september 1948 koningin der Nederlanden en regeerde onder de naam Wilhelmina. Zij trouwde met haar achterneef Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Uit dit huwelijk werd één dochter geboren: Juliana.

Wilhelmina was het enige kind uit het huwelijk van koning Willem III der Nederlanden en koningin Emma. Van 1890 tot haar achttiende verjaardag in 1898 was haar moeder regentes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog week zij uit naar Engeland. Wegens gezondheidsproblemen van Wilhelmina was kroonprinses Juliana, in 1947 en 1948, voor in totaal 157 dagen regentes. Wilhelmina was bijna 58 jaar lang koningin der Nederlanden, maar feitelijk regeerde zij iets korter dan vijftig jaar. Desondanks is zij met afstand het langstzittende Nederlandse staatshoofd ooit.

In de Tweede Wereld-oorlog speelde zij een belangrijke rol. Ze heeft vele Nederlanders aangezet tot daden die tegen de Duitse bezetting gericht waren. Voor heel veel Nederlanders was zij daarom het symbool van de vrijheid.

Bron: Wikipedia

[EN]

Regarding the monument:

On the west side of a small park in the Nieuwe Plantage district of Delft you will find a pond with a memorial monument in honor of Queen Wilhelmina.

Artist: Henk (Hendricus Johannes) Etienne (1895 - 1968)
Street name: Kalverbos, corner Nieuwe Plantage
Material: Masonry, Stone
Year of installation: 1938

Text on the front:
"JE MAINTIENDRAI"

Text on the back (natural stone plaque with inscription), translated:
"REMINDER
TO THE
40TH GOVERNMENT ANNIVERSARY
FROM
HER MAJESTY
QUEEN WILHELMINA
OFFERED TO THE
MUNICIPALITY OF DELFT
BY
"ORANGE DAY"
WITH THE COOPERATION OF
"DELFIA"
AND SUPPORT OF ORANGE-FACED DELFT
1898 SEPTEMBER 1938"
And the name and details of the sculptor.

Henk Etienne made this statue on the occasion of the 40th anniversary of the reign of Queen Wilhelmina (1880-1962). The portrait of Wilhelmina is on a column; under the portrait is “Je Maintiendrai”, French for “I will maintain”, the motto of the house of Oranje-Nassau. At the bottom of the column are the coats of arms of the Netherlands and Delft on either side.

Source: Delft Kunstwacht (visit link)

Regarding Wilhelmina, Queen of the Netherlands:

Wilhelmina Helena Pauline Maria (The Hague, August 31, 1880 - Apeldoorn, November 28, 1962), Princess of the Netherlands (1880-1890, 1948-1962), Princess of Orange-Nassau and Duchess of Mecklenburg (1901-1962), was aged 23 November 1890 to September 4, 1948 Queen of the Netherlands and ruled under the name Wilhelmina. She married her great-nephew Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. One daughter was born from this marriage: Juliana.

Wilhelmina was the only child from the marriage of King Willem III of the Netherlands and Queen Emma. Her mother was regent from 1890 to her eighteenth birthday in 1898. During the Second World War she emigrated to England. Due to health problems of Wilhelmina, Crown Princess Juliana was regent for a total of 157 days in 1947 and 1948. Wilhelmina was Queen of the Netherlands for almost 58 years, but in fact she reigned for a little less than fifty years. Despite this, she is by far the longest-serving Dutch head of state ever.

She played an important role in the Second World War by inciting many Dutch to acts against the German occupation. For many Dutch people she was therefore the symbol of freedom.

Source: Wikipedia
Your impression of the sculpture?:

Date Sculpture was opened for vewing?: 1/1/1938

Where is this sculpture?:
Kalverbos, corner Nieuwe Plantage
Delft, ZH The Netherlands


Sculptors Name: Henk (Hendricus Johannes) Etienne

Website for sculpture?: Not listed

Visit Instructions:
1. Provide a tasteful picture of the sculpture, with another point of view from the original(no pictures of GPSr or yourself).

2. Provide your thoughts on the sculpture and your impression of it.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Relief Art Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
MarkyMarkies visited Wilhelmina, Koningin der Nederlanden (Delft, NL) 2/6/2021 MarkyMarkies visited it

View all visits/logs