Helsinki Library - Unioninkatu - Helsinki, Finland
Posted by: Groundspeak Premium Member SMacB
N 60° 10.220 E 024° 57.050
35V E 386302 N 6672145
Quick Description: The National Library of Finland is the foremost research library in Finland.
Location: Finland
Date Posted: 10/19/2020 11:28:45 AM
Waymark Code: WM139GK
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 5

Long Description:
"The National Library of Finland is the foremost research library in Finland. Administratively the library is part of the University of Helsinki. Until 1 August 2006, it was known as the Helsinki University Library.

The National Library of Finland is the oldest and largest scholarly library in Finland as well as one of the largest independent institutes at the University of Helsinki. It is responsible for the collection, description, preservation and accessibility of Finland’s printed national heritage and the unique collections under its care. The National Library also serves as a national service and development centre for the library sector and promotes national and international cooperation in the field.

In addition to being the most important of the libraries of the University of Helsinki, the National Library is responsible for storing the Finnish cultural heritage. By Finnish law, the National Library is entitled to receive copies of all printed matter, as well as audiovisual materials excepting films, produced in Finland or for distribution in Finland. These copies are then distributed by the Library to its own national collection and to reserve collections of five other university libraries. Also, the National Library has the obligation to collect and preserve materials published on the Internet.

Any person domiciled in Finland may register as a user of the National Library, and after this, borrow library material for home use. The publications in the national collection, however, are not loaned outside the library. The library contains one of the most comprehensive collections of books published in the Russian Empire of any library in the world.

The National Library is located in a library complex in the heart of Helsinki, right by Senaatintori square. The oldest part of the complex, designed by Carl Ludvig Engel, dates back to 1844. The newer extension Rotunda dates to 1903. The bulk of the collection is, nonetheless, stored in Kirjaluola (Finnish for Bookcave), a underground bunker drilled into solid rock, below the library.

In 2011 the National Library of Finland welcomed a total of 166,300 customers. The library collections, the largest in Finland, comprised about 109 kilometres of shelf space. The collections included a total of some three million books and periodicals. Approximately 7.6 million pages of digitised material were viewed over the web. Some 224 million files were harvested for the Finnish Web Archive, which currently contains a total of 718 million files."

SOURCE - (visit link)

Suomi -
"Kansalliskirjasto, aiemmin Helsingin yliopiston kirjasto, on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto. Se on myös yksi Helsingin yliopiston suurimmista erillislaitoksista, joka vastaa kansallisen julkaisuperinnön ja ainutlaatuisten kokoelmiensa säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta. Kansalliskirjasto toimii suomalaisen kirjastoalan valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Kansalliskirjaston johtajana on vuodesta 2001 toiminut ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm.

Kansalliskirjaston päärakennus sijaitsee Senaatintorin ja Helsingin yliopiston päärakennuksen naapurissa. Rakennuksen sisäänkäynti on Unioninkadun varrella Tuomiokirkon sisäänkäyntiä vastapäätä.

Suomessa kansalliskirjaston asema ja tehtävät määritellään yliopistolaissa (558/2009) ja laissa kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007).

Vuonna 2011 Kansalliskirjastossa vieraili kaikkiaan 166 300 asiakasta. Maan laajimmat kokoelmat käsittivät kaikkiaan 109 hyllykilometriä. Digitoitujen aineistojen sivulatauksia kertyi 7,6 miljoonaa. Kotimaisten julkaisujen verkkoarkistoon haravoitiin 224 miljoonaa tiedostoa, yhteensä verkkoarkistossa on 718 miljoonaa tiedostoa.

Vuonna 2015 kokoelmaan kuului 115 hyllykilometriä aineistoa ja 814 miljoonaa tiedostoa suomalaisia verkkosivuja haravoitiin kirjaston verkkoarkistoon.

Vuoteen 2006 asti Kansalliskirjaston nimi oli Helsingin yliopiston kirjasto. Vanha nimi sai uuden käyttötarkoituksen vuoden 2010 alussa, kun Helsingin yliopiston muut kirjastot (Opiskelijakirjasto sekä kampus- ja tiedekuntakirjastot) yhdistettiin omaksi erillislaitoksekseen.

Kokoelmat ja palvelut

Kirjastolla on lähes kattava kokoelma Suomessa julkaistua ja muuta Suomeen liittyvää kirjallisuutta (Fennica-kokoelma) ja laaja kokoelma muutakin humanististen tieteenalojen kirjallisuutta. Kirjastoon kuuluu useita erikoiskokoelmia (mm. Monrepos-kokoelma, Nordenskiöldin kokoelma, Lapponica, Reenpää-kokoelma) sekä erikoiskirjastoja (mm. Slaavilainen kirjasto ja musiikkikirjasto). Lisäksi Kansalliskirjastolla on suuri käsikirjoituskokoelma, joka sisältää esim. tunnettujen kulttuurihenkilöiden ja tieteentekijöiden henkilöarkistoja sekä keskiajalta peräisin olevan pergamenttifragmenttien aineiston. Vuonna 2011 kirjaston kokoelmiin kuului yhteensä noin kolme miljoonaa kirjaa ja kausijulkaisua. Verkkoarkisto sisälsi 718 miljoonaa tiedostoa. Pääosa kirjaston kirjoista on luetteloitu Helsingin yliopiston ylläpitämien kirjastojen yhteiseen Helka-tietokantaan, minkä lisäksi kansalliskokoelman aineistoja löytyy Fennica- ja Viola-tietokannoista.

Kansalliskirjastoon talletetaan kappaleet kaikista kotimaisista painotuotteista, ääni- ja kuvatallenteista, CD-ROM-tallenteista sekä edustava otos verkkoaineistoista. Toiminta perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007), joka vuodesta 2008 lähtien korvaa aiemmin voimassa olleen Vapaakappalelain sekä Lain elokuvien arkistoinnista. Vapaakappalesäädösten ansiosta Kansalliskokoelmaan on autonomian ajan alkupuolelta lähtien 200 vuoden kuluessa karttunut lähes täydellinen, yksikkömäärältään useisiin miljooniin kasvanut kotimaisten painotuotteiden ja vuodestä 1981 myös ääni- ja kuvatallenteiden kokoelma. Nykyisellään laki kattaa kaikki suomalaisen joukkoviestinnän osa-alueet: em. aineiston lisäksi lakisääteisin arkistoinnin piiriin kuuluvat myös elokuvat sekä radio- ja tv-aineistot, joiden vastaanottamisesta ja tallettamisesta vastaa Kansallinen audiovisuaalinen arkisto.

Kirjastosektorin palvelu- ja kehittämisyksikkönä Kansalliskirjasto vastaa mm. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä yleisten kirjastojen kirjastotietokantojen teknisestä ylläpidosta. Lisäksi kirjasto ylläpitää itse useita kansallisia tietokantoja, joista tärkeimmät ovat Suomen kansallisbibliografia Fennica, kansallisdiskografia Viola, yliopistokirjastojen yhteistietokanta Linda ja kansallinen artikkelitietokanta Arto. Kansalliskirjasto ylläpitää myös kansallisia Finna-palvelua ja Nelli-tiedonhakuportaalia ja mm. korkeakoulujen julkaisuja sisältävää Doria-julkaisuarkistopalvelua. Kirjastossa toimiva Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib huolehtii keskitetysti elektronisten aineistojen hankinnasta yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yleisille kirjastoille. Lisäksi kirjaston Mikkelissä sijaitseva Digitointi- ja konservointikeskus toimii kansallisena digitointikeskuksena, jonka tuottamista palveluista käytetyin on vuosien 1771–1910 suomalaisia sanomalehtiä sisältävä Historiallinen sanomalehtikirjasto."

LÄHDE - (visit link)
City, State or City, Country: Helsinki, Finland

Year Built: 1840

Architect: Carl Ludvig Engel

Webpage from GreatBuildings.com or other approved listing: [Web Link]

Other website with more information about building: [Web Link]

Visit Instructions:
Submit a photo you have taken of the building or an interesting detail of the building. (No GPS photos wanted) If you have additional information about the building please add it to your visit log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Great Buildings of the World
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.