Žehun, Czech Republic, EU
Posted by: Groundspeak Premium Member Blogi
N 50° 08.222 E 015° 17.869
33U E 521282 N 5553908
Quick Description: Žehun je obec ve Stredoceském kraji, v okrese Kolín/Žehun is a village in the Central Bohemian Region, in the Kolín District
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/12/2020 11:42:46 PM
Waymark Code: WM138PK
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 10

Long Description:
Žehun je obec ve Stredoceském kraji, v okrese Kolín.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1137, kdy reholníci z Opatovic nad Labem postavili v Žehuni kostel a vysvetili ho spolupatronovi rádu benediktinu a nemeckému misionári svatému Gothardovi.
Poštovní úrad v Žehuni byl založen v letech 1868–1869.

Památky:
- Kostel svatého Gotharda, postavený na základech románské stavby, nyní pozdne barokní areál kostela s ohradní zdí s branou a kostnicí
- Kostnice – od stredoveku do 19. století používaná kostnice obsahuje kosterní pozustatky témer tisíce zemrelých a je verejnosti prístupná; v roce 2019 byla zkoumána antropology, podle lebek, rozbitých remdihem nebo cepem byly zjišteny ostatky obetí husitské bitvy u Lipan z roku 1434.[15]
- Socha svatého Jana Nepomuckého
- Motorový mlýn cp. 2
- Vila cp. 7 (Václavíkova vila)
- Škola cp. 52
- Fara cp. 1

Žehun:
(visit link)
----------
EN
Žehun is a village in the Central Bohemian Region, in the Kolín District.
The first written mention of the village comes from 1137, when monks from Opatovice nad Labem built a church in Žehun and consecrated it to the co-patron of the Benedictine order and the German missionary St. Gothard.
The post office in Žehun was founded in 1868–1869.

Monuments:
- Church of St. Gothard, built on the foundations of a Romanesque building, now a late Baroque church complex with a wall with a gate and an ossuary
- Ossuary - from the Middle Ages to the 19th century, the ossuary used contains the skeletal remains of almost a thousand dead and is open to the public; in 2019 it was examined by anthropologists, the remains of the victims of the Hussite battle of Lipany from 1434 were found according to the skulls broken by a snout or a spear. [15]
- Statue of St. John of Nepomuk
- Motor mill No. 2
- Villa No. 7 (Václavíkova vila)
- School No. 52
- Parish No. 1

Žehun in Czech:
(visit link)
Visit Instructions:
Please give the date and description of your visit. Fresh photos and any additional information about the "Z" location are highly desirable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest 'Z' Welcome Signs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.