RM: 26800 - Sint Mathiaskerk - Maastricht
Posted by: Groundspeak Premium Member Lotty
N 50° 51.163 E 005° 41.422
31U E 689365 N 5636896
Quick Description: The Saint-Matthiaschurch built in the 14th century in the old center of Maastricht
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 9/2/2020 1:45:10 PM
Waymark Code: WM132MT
Published By: Groundspeak Premium Member Axel-F
Views: 8

Long Description:
NL: De Sint-Matthiaskerk is een gotische kerk in het oude centrum van Maastricht. In de volksmond spreekt men hier ook wel over de Sint-Matthijs. De kerk is gewijd aan de heilige apostel Matthias. Het is een van de vier grote rooms-katholieke parochiekerken in het centrum van Maastricht. De eerste steen is gelegd op 24 februari 1351. Doordat alleen de voorzijde van de kerk vanaf de Boschstraat zichtbaar is, vergissen veel mensen zich in de grote van de kerk. In de kerk bevinden zich enkele prachtige glas in lood ramen, een beeld van Maria Magdalena, een 15e eeuwse piëta, een Lodewijk XIV preekstoel, het tochtportaal uit de voormalige Augustijnenkerk, een 18e eeuwse doopvont, een Bivignat orgel uit 1809, een klokkenstoel met geluid en twee moderne klokken uit 1966. In de kerk is een kleine kapel opgericht die gewijd is aan “Onze Lieve Vrouw van Banneux”. Volgens een volksmythe is de kerk betaald met de boete die winkeliers in de Boschstraat oplegden aan vloekende mensen.


EN: The Saint-Matthiaschurch is a gothic church in the old center of Maastricht. In popular parlance, is also referred to as Saint Matthijs. The church is dedicated to the holy apostle Matthias. It is one of the four large Roman Catholic parish churches in the center of Maastricht. The first stone was laid on February 24, 1351. Because only the front of the church is visible from the Boschstraat, many people are mistaken about the size of the church. In the church are some beautiful stained glass windows, a statue of Mary Magdalene, a 15th century pieta, a Louis XIV pulpit, the enclosed porch from the former Augustinian church, an 18th century baptismal font, a Bivignat organ from 1809, a bell chair with sound and two modern bells from 1966. A small chapel has been established in the church dedicated to “Our Lady of Banneux”. According to a folk myth, the church was paid with the fine that shopkeepers in Boschstraat imposed on swearing people.

(visit link)
Monument Number: 26800

Address of this Rijksmonument:
Boschstraat 99 6211 AW Maastricht


Relevant Database Website: [Web Link]

Date of registration: 6/30/1966

Is This Rijksmonument open to the public ?: no

Rate your Waymark:

Visit Instructions:
  • The requirement for logging a visit will be at least, shoot and post one nice picture of the Waymarking point.
  • Visits without a picture(s) of the WM will be deleted.
  • A few words about your visit is highly appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Rijksmonumenten - Dutch National Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Theodd1 visited RM: 26800 - Sint Mathiaskerk - Maastricht 10/15/2021 Theodd1 visited it
T-Team! visited RM: 26800 - Sint Mathiaskerk - Maastricht 8/20/2021 T-Team! visited it
Narayan, visited RM: 26800 - Sint Mathiaskerk - Maastricht 5/24/2021 Narayan, visited it

View all visits/logs