Warenar - Wassenaar, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 52° 08.397 E 004° 23.514
31U E 595253 N 5777518
Quick Description: Live stage theater and conference hall in Wassenaar, the Netherlands
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 7/30/2020 4:03:36 AM
Waymark Code: WM12X57
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 3

Long Description:
van theaterencyclopedie.nl:

In 1906 werd aan de Kerkstraat 75 in Wassenaar een patronaatsgebouw gebouwd. In 1986 werd dat verbouwd tot cultureel centrum en uitgebreid met een theaterzaal naar ontwerp van de Wassenaarse architect De Bruin. Het nieuwe gebouw heet Warenar. In het oude gedeelte kwamen vergaderzalen en een restaurant. De theaterzaal heeft een lijsttoneel met een opening van 11 meter breed en 4,85 meter hoog. Het toneel zelf meet 14 meter breed en 6 meter diep. De hoogte is 5,50 meter.

Er zijn 204 zitplaatsen verdeeld over een vlak gedeelte en, gescheiden door een hekje, een verhoogd deel waar de stoelen amfigewijs zijn opgesteld. Al naar gelang de accommodatie dat toelaat wordt er toneel, cabaret en muziek(theater) gebracht.

from theaterencyclopedie.nl:

In 1906 a patronage building was built at Kerkstraat 75 in Wassenaar. In 1986 it was converted into a cultural center and expanded with a theater hall designed by the Wassenaar architect De Bruin. The new building is called Warenar. In the old part, meeting rooms and a restaurant were added. The theater hall has a table stage with an opening of 11 meters wide and 4.85 meters high. The stage itself measures 14 meters wide and 6 meters deep. The height is 5.50 meters.

There are 204 seats divided over a flat part and, separated by a gate, an elevated part where the chairs are arranged amphitheatically. Depending on the accommodation, theater, cabaret and music (theater) are performed.
Theater Name: Warenar

Country: the Netherlands

Address:
van Heeckerenstraat
Wassenaar, Zuid-Holland the Netherlands


Web Site: [Web Link]

Venue: Community Theater

Type of Productions:
theater, cabaret and music (theater) performances


Restored Building: yes

Date of Construction: 1986

Architect/Designer: De Bruin

Stage Type: Amphitheater

Seating Capacity: 204

Special Productions/Events/Festivals: Not listed

Visit Instructions:
One photo different from the one on the home page.

Briefly describe your visit -- date, occasion, your impressions.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Live Stage Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited Warenar - Wassenaar, the Netherlands 7/28/2020 Becktracker visited it