1772 - The cross plinth - Rozsochy, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 31.084 E 016° 12.174
33U E 587066 N 5485744
Quick Description: Two chronograms on the cross plinth beside of the Church of St. Bartholomew
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 7/9/2020 11:36:00 AM
Waymark Code: WM12RZ6
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 13

Long Description:
The cross is located beside the Church of St. Bartholomew. The Church of St. Bartholomew is a parish church in Rozsochy, located on the eastern edge of the village of Rozsochy near part of the village of Blažejovice. The church is a late Baroque single-nave building with a Gothic core, the church has a triangular end and two quadrangular towers on the western corner. Two-storey outbuildings have been added on both sides of the presbytery.

The chronograms are located on the cross plinth. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1772 from the chronograms referring to erection of the cross.

The chronograms:
CrVCeM Voto orno saLVs In qVa nostra pepenDIt // 1772
sVsCIpe sanCte DeVs MVnera qVaeso poLI // 1772

=========================================================

Kostel svatého Bartolomeje je farní kostel v rímskokatolické farnosti Rozsochy, nachází se na východním okraji obce Rozsochy nedaleko cásti obce Blažejovice. Kostel je pozdne barokní jednolodní stavbou s gotickým jádrem, kostel má trojboký záver a dve ctyrboké veže na západním nároží. Na obou stranách presbytáre jsou pristaveny patrové prístavky


Umelecky kvalitní pískovcový kríž z r. 1772 spocívající na orímsovaném ctyrbokém soklu s nápisovou kartuší se nachází na prostranství pred kostelem. Mohutný kríž s tvarovanou patkou a trojliste ukoncenými rameny nese plastický reliéf ukrižovaného Krista.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: CrVCeM Voto orno saLVs In qVa nostra pepenDIt // sVsCIpe sanCte DeVs MVnera qVaeso poLI

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.