Virgin Mary // Panna Marie - Dyjákovicky, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 48° 47.012 E 016° 05.733
33U E 580477 N 5403971
Quick Description: The statue of Virgin Mary - the patron saint of all Christians, Queen of Heaven, Mother of the Church, Our Lady, Mother of God.
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 6/27/2020 11:50:38 PM
Waymark Code: WM12PQX
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 9

Long Description:
Virgin Mary was a 1st-century BC Galilean Jewish woman of Nazareth, and the mother of Jesus, according to the New Testament and the Quran.

The gospels of Matthew and Luke in the New Testament and the Quran describe Mary as a virgin; according to Christian theology she conceived Jesus through the Holy Spirit while still a virgin. The miraculous conception took place when she was already betrothed to Joseph. She accompanied Joseph to Bethlehem, where Jesus was born.

The Gospel of Luke begins its account of Mary's life with the Annunciation, when the angel Gabriel appeared to Mary and announced her divine selection to be the mother of Jesus. According to canonical gospel accounts, Mary was present at the crucifixion and is depicted as a member of the early Christian community in Jerusalem. According to Catholic and Orthodox teachings, at the end of her earthly life her body was raised directly into Heaven; this is known in the Christian West as the Assumption.

The general attributes of sculpture of Virgin Mary: Baby Jesus, the Globe, crown of 12 stars, the Moon

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Maria nebo Marie, také Panna Maria je v krestanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesare Josefa.

Obecné atributy vyobrazení Panny Marie: jednorožec, bílé roucho, modrý plášt, hvezdy kolem hlavy, pod nohama had, Zeme, srpek Mesíce, matka s ukrižovaným synem, matka pod krížem s mecem nebo 7 meci v srdci, lilie, ruže, oliva, cedr, zelenající se hul, Aronova, hvezda, horící ker, Davidova vež, zahrada obehnaná zdí, zavrená brána; bývá znázornována také s holubicí, s Božským dítetem v nárucí, jako Královna na nebe vzatá s andely

Maria je u katolíku a pravoslavných predmetem obzvláštní úcty, v podstate je chápána jako první mezi svetci.

Modlitby k Panne Marii: Zdrávas Maria (Ave Maria), modlitby jejichž soucástí je Zdrávas: Ruženec, Andel Páne
K postave Panny Marie se váží:
- tzv. Mariánská zjevení (jde o oznacení pro údajne nadprirozené události, ve kterých se Panna Maria zjevuje nekterým lidem).
- poutní místa

Existuje celá rada poutních míst, která jsou spojena se zjeveními ci zázraky Panny Marie a jsou hojne navštevována. Rada z nich náleží mezi nejvýznamnejší poutní místa svých zemí nebo i kontinentu.

Mezi nejvýznamnejší mariánská poutní místa oficiálne uznávaná katolickou církví náleží: Jasná Hora, Mariazell, Lurdy, Fatima a Guadalupe. V Ceské republice je nejvýznamnejšími mariánskými poutními místy Svatý Hostýn, Svatý kopecek nad Olomoucí a Svatá Hora u Príbrami. Zvláštním Mariánským poutním místem je Stará Boleslav v souvislosti s umucením sv. Václava a jím založenou Mariánskou tradici v Cechách (Paládium zeme Ceské).

Zdroj: (visit link)
Associated Religion(s): Roman-catholic

Statue Location: in centre of village

Entrance Fee: free

Website: [Web Link]

Artist: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.