Joods monument - Gorinchem, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 51° 49.844 E 004° 58.227
31U E 635775 N 5744047
Quick Description: Monument commemmorating the 70 perished Jewish inhabitants of Gorinchem during the Second World War
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 6/19/2020 4:11:36 AM
Waymark Code: WM12N2J
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 8

Long Description:
van 4en5mei.nl:

Het 'Joods monument' in Gorinchem is een menora van Carrara-marmer. De menora is verankerd in een paneel van rode baksteen. Rechts hiervan staat in een flauwe hoek een identiek paneel, waarop een bronzen plaquette is bevestigd. In de bestrating is in spiegelbeeld een liggende menora te zien. Een menora is het symbool van de constante goddelijke aanwezigheid. De liggende menora symboliseert de gedachte aan vermiste en verminkte personen. Van deze menora is de binnenste arm verwijderd om het perspectief van de kamppalen beter uit te laten komen. Met de twee panelen wordt een opengeslagen boek gesuggereerd.

Oorspronkelijk stond het monument aan de Blijenhoek, waar de synagoge heeft gestaan. In 1995 is het gedenkteken verplaatst naar het Melkpad, omdat de Blijenhoek is bebouwd. De nieuwe uitvoering is onthuld op 13 februari 1996.

De tekst op de plaquette luidt:

'2 MEI 1989
27 NIESAN 5749
JOM HASHOA

TER NAGEDACHTENIS AAN DE GORCUMSE
JOODSE GEMEENSCHAP, WAARVAN ZEVENTIG
MANNEN, VROUWEN EN KINDEREN IN DE
OORLOGSJAREN 1940-1945 WERDEN OMGEBRACHT

Op de muur zijn in een marmeren band in alfabetische volgorde de namen van zeventig joodse oorlogsslachtoffers uit Gorinchem gegraveerd.


from 4en5mei.nl:

The 'Jewish monument' in Gorinchem is a menorah of Carrara marble. The menorah is anchored in a red brick panel. To the right of this is an identical panel at a slight angle, on which a bronze plaque is attached. In the pavement a lying menorah can be seen in mirror image. A menorah is the symbol of the constant divine presence. The reclining menorah symbolizes the thought of missing and mutilated persons. The inner arm has been removed from this menorah to enhance the perspective of the camp poles. An open book is suggested with the two panels.

Originally, the monument stood on the Blijenhoek, where the synagogue once stood. In 1995 the memorial was moved to the Melkpad, because the Blijenhoek is built on. The new version was unveiled on February 13, 1996.

The text on the plaque reads:

MAY 2, 1989
27 NIESAN 5749
JOM HASHOA

IN MEMORY OF THE GORCUMSE
JEWISH COMMUNITY, INCLUDING SEVENTY
MEN, WOMEN AND CHILDREN IN THE
WAR YEARS 1940-1945 WERE KILLED

The names of seventy Jewish war victims from Gorinchem are engraved on the wall in a marble band in alphabetical order.
Physical Address:
Melkpad
Gorinchem, Zuid-Holland the Netherlands


Date Dedicated: 5/2/1989

Supporting Website: [Web Link]

Memorial Type: Monument/Plaque

Fee/Donation: Not listed

Visit Instructions:
A picture of you is required at the site. A full description of your thoughts and experience on the site.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest The Holocaust
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Becktracker visited Joods monument - Gorinchem, the Netherlands 1/13/2022 Becktracker visited it
Becktracker visited Joods monument - Gorinchem, the Netherlands 6/15/2020 Becktracker visited it

View all visits/logs