1728 - Marian Column - Hosteradice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 48° 57.033 E 016° 15.533
33U E 592167 N 5422722
Quick Description: A four chronograms on the Marian Column in Hosteradice
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 6/14/2020 12:51:57 AM
Waymark Code: WM12M7B
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 12

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronograms are located on the pedestal of the Marian Column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The chronograms:
o pIa DefenDe nos In CVnCtIs aD VesItatI bVs et angVstIIs nostrIs // 1728
VVo MarIae hVILLf stehet DIses aLLes gVt Von statte gehet // 1728
In agone nostro :Itas pIro: sVCCVrre nobIs beata DeI genItrIX MarIa // 1728
gLorIa preIs VnD herLIkeIt seI Von Vns gesagt IesV MarIa aLLe zeIt // 1728


=========================================================

Hosteradickému námestí dominuje mohutný barokní mariánský sloup z roku 1728 od trebícského sochare Štepána Pagana. Na vrcholu vysokého kamenného sloupu je osazena skulptura Madony s žezlem a žehnajícím Ježíškem v nárucí, stojící na pulmesíci obtoceném hadem s jablkem v tlame. V rozích kamenného zábradlí kolem sloupu stojí ctverice sveteckých soch, znázornujících sv. Josefa (pestouna Páne), sv. Jáchyma (otce Panny Marie), sv. Šebestiána (morového patrona) a sv. Urbana (patrona vinaru). Na soklu je ješte reliéf svaté poustevnice Rozálie (další morové patronky) v jeskyni, ale ten je bohužel v soucasné dobe témer úplne znicený.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: o pIa DefenDe nos In CVnCtIs aD VesItatI bVs et angVstIIs nostrIs // VVo MarIae hVILLf stehet DIses aLLes gVt Von statte gehet // In agone nostro :Itas pIro: sVCCVrre nobIs beata DeI genItrIX MarIa // gLorIa preIs VnD herLIkeIt seI Von Vns gesagt IesV

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.