1752 - Statue of St. Anne - Novy Bydzov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 14.718 E 015° 28.744
33U E 534158 N 5566014
Quick Description: A chronogram/s on the pedestal of the statue of St. Anne
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 6/1/2020 1:00:00 PM
Waymark Code: WM12HVF
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 9

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1752 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram:
hanC statVaM ho norI Venera tIonI beatae annae DeVoVIt eXstrVI Ioanesse orsIVs hVLLer
CZ: Tuto sochu ke cti a sláve svaté Anny zaslíbil zrídit Jan Jirí Hüller

=========================================================

Pískovcová socha v životní velikosti na podstavci, stojí na konci obce vpravo pri silnici na Starý Bydžov, pred vilou cp. 1905. Od silnice v mírném svahu k ní vede kamenné schodište o trech stupních. Podstavec se skládá z hranolového soklu s pravoúhle vykrojenými nárožími, jeho horní cást má barokní profilaci, konvexne prohnutého stredu ze stran s pripojenými stojatými volutami, s vykrajovaným nápisovým polem a z bohate profilované rímsy, jež je uprostred stlacene pulkruhove vydutá. Ryté rámce se objevují i na bocních stranách, tvorených tely volut, bez nápisu. Socha svetce stojí na vlastním soklíku, ve volném, lehce rozevlátém rouchu, levou ruku si drží na srdci, pravou objímá kolem ramen detskou postavu (P. Marie), prostovlasou, v rasnatém rouchu.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: hanC statVaM ho norI Venera tIonI beatae annae DeVoVIt eXstrVI Ioanesse orsIVs hVLLer

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.