Antonín Svehla - Poštovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 18.702 E 014° 08.189
33U E 438515 N 5573644
Quick Description: Svehlova lipa [EN: Svehla lime tree] in centre of Postovice village
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 5/17/2020 6:26:35 AM
Waymark Code: WM12FNC
Published By: Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 5

Long Description:
Antonín Švehla (15 April 1873 in Prague – 12 December 1933 in Prague) was a Czechoslovak politician. He served three terms as the prime minister of Czechoslovakia. He is regarded as one of the most important political figures of the First Czechoslovak Republic; he was the leader of the Agrarian Party, which was dominant within the Petka, which was largely his own invention. Švehla is also credited with the slogan of the Petka: "We have agreed that we will agree."

He supported professor T. G. Masaryk in his fight for Czechoslovak independence.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Antonín Švehla (15. dubna 1873 Hostivar – 12. prosince 1933 Praha) byl ceskoslovenský politik, který se stal predsedou trí ceskoslovenských vlád, predsedou agrární strany a hostivarským statkárem.

28. ríjna 1918 se podílel na vyhlášení samostatného státu a stal se tak jedním z peti mužu 28. ríjna.[3] Od 1918 byl poslancem Národního shromáždení, v letech 1918 až 1920 byl ministrem vnitra a podílel se výrazne na vzniku a podobe ceskoslovenské ústavy schválené roku 1920[3]. V roce 1919 se stal predsedou Agrární strany a snažil se, aby její politika byla prijatelnou jak pro velkostatkáre, tak pro drobné zemedelce. Švehla se také podílel na vytvorení a následném fungování tzv. Petky, mimoústavního orgánu koordinujícího cinnost hlavních ceských tzv. státotvorných politických stran. Od roku 1922 byl predsedou celkem trí ceskoslovenských vlád, a to v obdobích 7. ríjna 1922 – 9. prosince 1925 (1. Švehlova vláda), 9. prosince 1925 – 18. brezna 1926 (2. Švehlova vláda) a 12. ríjna 1926 – 1. února 1929 (tzv. Panská koalice). Roku 1927 odmítl kandidovat na funkci prezidenta a podporil kandidaturu Tomáše Garrigue Masaryka. V roce 1929 se z duvodu svého zdravotního stavu, s nímž mel dlouhodobé komplikace, stáhl z aktivního politického života. Presto však nadále zustal predsedou Agrární strany až do své smrti v roce 1933. Poté byla predsednická funkce obnovena až v roce 1935, kdy byl do cela republikánu postaven Rudolf Beran. Pohrben je na Hostivarském hrbitove.

Švehla byl znám jako schopný politik a mistr kompromisu. Na rozdíl od vetšiny významných politiku své doby nemel akademické vzdelání, své znalosti získal samostudiem a vynikal v rešení praktických politických otázek.
Location of the tree: in centre of Postovice village

Type of tree: lime

Visit Instructions:
Please provide another photo of either the tree or the plaque. Give your opinion of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dedicated Trees
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.