Grenspaal Putten/Bernisse - Geervliet, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 51° 51.679 E 004° 15.326
31U E 586450 N 5746358
Quick Description: Deze hardstenen grenspaal dateert uit circa 1800 en geeft de scheiding aan tussen ‘Putten’ en ‘Bernisse’. / This hard stone boundary marker dates from circa 1800 and indicates the division between "Putten" and "Bernisse".
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 5/8/2020 6:31:31 AM
Waymark Code: WM12E42
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 3

Long Description:
Inscriptie NW-zijde: "Bernisse", ZO-zijde: "Putten".
De eerste vermeldingen van Geervliet houden verband met de aldaar in 1179 gevestigde tol op de Bernisse, een brede vaarweg die de eilanden Voorne en Putten van elkaar scheidde. Mogelijk was deze tol gevestigd op een stelle of terp.
Al in 1246 noteert een heer van Putten: 'in mijn winning in Geervliet'. Na 1304 werd Geervliet zetel van het bestuur van Putten.
Toen de Bernisse verlandde ging men tol op de dijk naar Heenvliet heffen.

Bron: (visit link)

----

Inscription NW side: "Bernisse", SE side: "Putten".
The first mentions of Geervliet are related to the toll on the Bernisse river, established there in 1179, a wide waterway that separated the islands of Voorne and Putten. This toll may have been located on a stelle or mound.
As early as 1246, a gentleman van Putten notes: 'in my extraction in Geervliet'. After 1304 Geervliet became seat of the board of Putten.
When the Bernisse bogged down, tolls were levied on the dike to Heenvliet.
Type of survey mark: Boundary marker

What indicators are near the mark to help people identify where it is located?:
Adres: Visserszijde 20, Geervliet. Let op: de grenspaal staat op privé terrein. Echter wel goed zichtbaar vanaf de openbare weg. ---- Address: Visserszijde 20, Geervliet. Please note: the barrier is on private property. However, it is clearly visible from the public road.


What property is this mark defining?:
The border between (the townships of) Bernisse and Putten.


Visit Instructions:
Please submit a photo(s) taken by you of your visit to the location (non-copyrighted photos only). GPS photos are also accepted with the location in the background, and old vacation photos are accepted. If you are not able to provide a photo, then please describe your visit or give a story about the visit. If you have additional information about the survey mark which is not listed in the waymark description, please notify the waymark owner to have it added, and please post the information in your visit log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Public Land Survey Marks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
StefandD visited Grenspaal Putten/Bernisse - Geervliet, NL 5/13/2020 StefandD visited it