Kors af skrot - Horne, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 06.380 E 010° 10.450
32U E 574909 N 6107253
Quick Description: Tre kors lavet af konfirmander...Three crosses made by young people
Location: Denmark
Date Posted: 4/9/2020 5:26:56 AM
Waymark Code: WM129WT
Published By: Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 0

Long Description:
På Horne Kirkegård står disse tre kors, som er lavet af konfirmander i 2016.
Konfirmanderne begyndte forløbet med at læse fortællingen om de to røvere, der blev kors-fæstet sammen med Jesus:
Den ene røver hånede Jesus, mens den anden forsvarede og troede ham.
Det inspirerede dem til at lave et krucifiks i midten, mens de to kors på siderne repræsenterede det gode og det onde i tilværelsen.

Korsen er lavet af træ og skrot, og har på bagsiden hver en sætning.
På Jesus kors i midten: ”Det er fuldbragt” - og på hjertets kors: ”I dag skal du komme med mig til Paradis” - og på slangens kors: ”Hjælp dig selv og os”
At Horne Cemetery stand these three crosses, made by confirmants in 2016.
The Confirms began the process of reading the story of the two robbers who were crucified with Jesus:
One robber mocked Jesus while the other defended and believed him.
It inspired them to make a crucifix in the middle, while the two crosses on the sides represented the good and the evil in existence.

The crosses are made of wood and scrap, and each has a sentence on the back.
On the cross of Jesus in the middle: "It is finished" - and on the cross of the heart: "Today you will come with me to Paradise" - and on the cross of the serpent: "Help yourself and us"
Visit Instructions:
Please take a photo of the cross on your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Churchyard Crosses
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.