Kirkeby Kirke - Stenstrup - Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 06.826 E 010° 31.744
32U E 597531 N 6108519
Quick Description: Kirkeby kirke menes at være den ældste landsbykirke på Fyn...Kirkeby church is the oldest village church in Funen.
Location: Denmark
Date Posted: 3/25/2020 11:07:20 AM
Waymark Code: WM1282H
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 4

Long Description:
Kirken ligner de hundreder af andre danske landsbykirker men regnes for at være den ældste kirke på Fyn.
Kor og kirkeskib stammer fra omkring 1100 tallet.
Våbenhus og tårn kom til o. år 1500. Tårnet blev nedtaget og genopbygget i 1890.
Kirken fik sit første orgel i 1921.
2016 er der også opført en udendørs altertavle og alterbord.The church is similar to the hundreds of other Danish village churches but is considered to be the oldest church in Funen.
Choir and church ship date from around the 1100s.
The porch and tower came about the year 1500. The tower was dismantled and rebuilt in 1890.
The church got its first organ in 1921.
In 2016, an outdoor altarpiece and altarpiece have also been erected.

Source : (visit link)
Building Materials: Stone

Visit Instructions:
Logs for Medieval churches waymark must contain a date found and any details about the visit there. Also photos and other experiences related to the building are welcome.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Medieval Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Svendborg visited Kirkeby Kirke - Stenstrup - Danmark 10/4/2020 Svendborg visited it