1728 - Marian Column - Chlumin, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 17.290 E 014° 27.016
33U E 460838 N 5570816
Quick Description: A two chronograms on the Marian Column in Chlumin village
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 3/3/2020 12:39:24 PM
Waymark Code: WM125FT
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 12

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronograms are located on the pedestal of the Marian Column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1728 from the chronograms referring to erection of the column.

The chronograms:
zeLVs InsIgnI pIetate arMatVs sVae regIae CeLsItVDInIs // 1728
CZ: Horlivec význacnou zbožností vyzbrojený její královské Výsosti

anne Magmae DVCIssae hetrVrIae statVas Istas pIe VeneratIonI proponI feCIt // 1728

=========================================================

Sloup dala zhotovit Anna Marie Františka velkovévodkyne Toskánská, jako památník obetem moru. Jedná se o velmi kvalitní socharské dílo Jana Pursche z roku 1729.

Sloup má trojúhelný pudorys. Patrovou základnu obíhá krátké schodište. Ve spodní cásti základny vidíme sochu sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Ludmily. Nad nimi se nacházejí dve kartuše s nápisy a jedna se sasko-laurenburským znakem. V horní cásti stojí statue sv. Márí Magdaleny a pravdepodobne sochy sv. Norberta a sv. Eustacha.

Na bocích jsou znázorneny scény Zavraždení sv. Václava, Svržení sv. Jana Nepomuckého z mostu a Zavraždení sv. Ludmily. Výše pri pate obelisku je na rímse osazeno sousoší sv. Anny samotretí, socha sv. Jáchyma a sousoší sv. Josefa s Ježíškem. Zhruba uprostred obelisku je usazen oblak s dušickami.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: zeLVs InsIgnI pIetate arMatVs sVae regIae CeLsItVDInIs // anne Magmae DVCIssae hetrVrIae statVas Istas pIe VeneratIonI proponI feCIt

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.