1711 - Statue of St. John of Nepomuk - Bezno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 22.145 E 014° 47.681
33U E 485398 N 5579689
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue St. John of Nepomuk
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 12/29/2019 11:44:39 PM
Waymark Code: WM11WMA
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 14

Long Description:
The chronogram is located above the coat of arms on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1711 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram: In saeCVLo DoLorVMSaint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého je umístena v SV cásti návsi, orientována celem k JZ. Základem díla je mohutný sokl ve tvaru ctyrbokého komolého jehanu s neprofilovanou rímsou. Na soklu spocívá ctyrboký podstavec s clenenou patkou. Drík podstavce má na nárožích úzké, na koso postavené polopilírky, které jsou nahore zakoncené výraznými volutovými závitnicemi, mezi nimiž jsou zavešené rostinné festony. Na J rohu podstavce je umístena boltcová kartuš s erbem hrabete Arnošta Gottfrieda von Schützen.

Vnitrní pole kartuše vyplnuje v melkém reiéfu vytesaný erb hrabete Arnošta von Schützen, majitele bezenského panství na poc. 18. st. Dolní cást kartuše vyplnuje barokní štít s okosenými horními rohy, ctvrcený, v prusecíku delící a štepící cáry je umísten malý štít s erbovním znamením luku se šípem. Velký ctvrcený štít nese figury: heraldicky vpravo nahore orlici, vlevo nahore peticípou hvezdu, vpravo dole se hvezda opakuje, vlevo dole erb. Štít vrcholí korunou, nad níž vystupují dva helmy s chocholem. Nad erbem je rytý majuskulní nápis s chronogramem, udávajícím rok vzniku sochy (1711): In / saeCVLo / DoLorVM
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: In saeCVLo DoLorVM

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.