Andel s motýlími krídly / Angel with butterfly wings, Praha, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 04.882 E 014° 27.777
33U E 461576 N 5547815
Quick Description: Andel s motýlími krídly na Olšanských hrbitovech v Praze / Angel with butterfly wings at Olsany Cemeteries in Prague
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/16/2019 3:46:02 AM
Waymark Code: WM11TD3
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 14

Long Description:
CZ: Andel s netypickými motýlími krídly v hrobce rodin Waldek a Hordt. Autorem púsobivé sochy je nemecký novobarokní sochar Kaspar Clemens von Zumbush (1830 - 1915). Patrne se jedná o jedinou jeho sochu na území Ceské republiky.
Hrobka je datována do roku 1895 a patrí mezi nejvetší otevrené kaplové hrobky v Praze. Vyprojektovali ji architekti Ferdinand Fellner (1847 - 1916) a Hermann Helmer (1850 - 1919), kterí se proslavili hlavne projekty divadelních budov.
Hrobka byla restorována v letech 2014 - 2016.

Andel (z reckého angelos „posel“) je mytická nadprirozená duchovní bytost, která by mela být podrízena Bohu ci bohum a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.

EN: An angel with atypical butterfly wings in the tomb of the Waldek and Hordt families. The author of the impressive sculpture is the German Neo-Baroque sculptor Kaspar Clemens von Zumbush (1830 - 1915). It is probably the only statue in the Czech Republic.
The tomb dates back to 1895 and is one of the largest open chapel tombs in Prague. It was designed by architects Ferdinand Fellner (1847 - 1916) and Hermann Helmer (1850 - 1919), who became famous mainly for projects of theater buildings.
The tomb was restored in 2014 - 2016.

An angel (from the Greek angelos "messenger") is a mythical supernatural spiritual being who should be subordinate to God or gods and serve as a messenger between men and gods.
Associated Religion(s): All Christian Religions

Statue Location: VII. cemetery, 23. department , 39. grave

Entrance Fee: free

Artist: Kaspar Clemens von Zumbush

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.