Benedictory Jesus Christ - Praha, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 04.780 E 014° 27.702
33U E 461485 N 5547627
Quick Description: Ježíš Kristus na hrobe rodiny Krachovy // Jesus Christ on the tomb of the Krach family
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/4/2019 4:18:58 PM
Waymark Code: WM11QNX
Published By: Groundspeak Premium Member Weathervane
Views: 12

Long Description:
CZ: Pískovcová socha Žehnajícího Ježíše od ceského sochare Josefa Maxe z poloviny 19. století.

Ježíš Kristus (mezi 7 a 4 pr. n. l. – mezi 29 a 33), známý také jako Ježíš Nazaretský ci Ježíš z Nazareta, je ústrední postavou krestanství. Jeho matka je Panna Maria.
Ježíš verejne pusobil asi od roku 28 jako potulný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního brehu Jordánu. Obsahem jeho hlásání byl brzký príchod Božího království a výzva k pokání. Po nekolika letech jej Rímané ukrižovali.
Krestané považují Ježíše za židy ocekávaného Mesiáše, Spasitele lidstva a Božího Syna, muslimové za jednoho z nejvýznamnejších proroku.
Od data Ježíšova narození, byt nepresne vypocítaného, je tradicne odvozován dnes používaný krestanský letopocet.

EN: Sandstone statue of the Benedictory Jesus Christ by Czech sculptor Josef Max from the middle of the 19th century.

Jesus Christ (between 7 and 4 BC - between 29 and 33), also known as Jesus of Nazareth or Jesus of Nazareth, is the central figure of Christianity. His mother is the Virgin Mary.
Jesus has been publicly active since about 28 as a wandering preacher in today's Israel and the West Bank. The content of his proclamation was the early coming of the Kingdom of God and the call to repentance. After a few years, the Romans crucified him.
Christians regard Jesus as the awaited Messiah, Savior of Mankind and the Son of God, Muslims as one of the most important prophets.
Since the date of Jesus' birth, albeit inaccurately calculated, the Christian era used today has been traditionally derived.
Associated Religion(s): All Christian Religions

Statue Location: Olšanské hřbitovy (III-7-96), Praha

Entrance Fee: free

Artist: Josef Max

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.