Plaque František Kvapil - Praha, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 04.733 E 014° 28.341
33U E 462246 N 5547534
Quick Description: Plaketa na hrobe básníka Františka Kvapila // Plaque on the grave of poet František Kvapil
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/3/2019 3:58:14 AM
Waymark Code: WM11QE9
Published By: Groundspeak Premium Member blackjack65
Views: 12

Long Description:
CZ: Plaketa na náhrobku je dílem sochare Václava Hynka Macha (15.2.1882 - 24.3.1958). V letech 1903 až 1905 studoval na Umeleckoprumyslové škole v Praze u prof. Suchardy a Kloucka, poté na Akademii v Praze u prof. J. V. Myslbeka. Vetšina jeho del byla vytvorena a dodnes je instalována v Brne.

František Kvapil (15. února 1855 Žhery u Ceského Brodu – 19. ríjna 1925 Praha) byl ceský básník, publicista, prekladatel a reditel kanceláre Muzea Království Ceského (dnešního Národního Muzea). (visit link)
K nepresnostem na náhrobku došlo zrejme vinou vysokého veku zadavatelky, sestry F. Kvapila.

EN: The plaque on the tombstone is the work of sculptor Václav Hynek Mach (15.2.1882 - 24.3.1958). From 1903 to 1905 he studied at the School of Applied Arts in Prague under prof. Sucharda and Kloucek, then at the Academy of Fine Arts in Prague under prof. J. V. Myslbek. Most of his works were created and are still installed in Brno.

František Kvapil (February 15, 1855 Žhery near Ceský Brod - October 19, 1925 Prague) was a Czech poet, publicist, translator and director of the Office of the Museum of the Kingdom of Bohemia (today the National Museum). (visit link) The inaccuracies on the gravestone were probably due to the age of the client, sister F. Kvapil.
Your impression of the sculpture?:

Date Sculpture was opened for vewing?: 1/1/1926

Website for sculpture?: [Web Link]

Where is this sculpture?:
1. obecní hřbitov
Olšanské hřbitovy
Prague, Prague Czechia
130 00


Sculptors Name: Václav Hynek Mach

Visit Instructions:
1. Provide a tasteful picture of the sculpture, with another point of view from the original(no pictures of GPSr or yourself).

2. Provide your thoughts on the sculpture and your impression of it.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Relief Art Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.