1764 - The Holy Trinity Column - Jindrichuv Hradec, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 08.621 E 015° 00.169
33U E 500204 N 5443428
Quick Description: Three double chronograms on The Holy Trinity Column
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/30/2019 10:47:03 PM
Waymark Code: WM11Q40
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 13

Long Description:
The column was commissioned by Ondrej Josef, a postmaster from Jindrichuv Hradec with the contribution of the municipality.

Statues created by Matej Strahovský from Dacice. Solemn consecration at a massive celebration on November 30, 1766 was performed by a local native Simon Antonín Jandera.

The column is richly decorated with statues of saints, the chronograms are placed in the middle of the pillar. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are gold color-coded from the rest of the text.

The year 1764 from the chronograms referring to erection of the column.

The chronograms:
respICe Vota aeterna trIas repLe prIMa seCVnDIs // 1764
CeLsa sIs InCeptI Meta trIVne DeVs // 1764
CZ: Shlédni obeti, vecná Trojice, napln pocátky zdarem, vznešený at jsi pocatého cíl, Trojjediný Bože

Defero Cor VnItrIno et Cor LIbo trIgonVM // 1764
Iste etenIM fInIs DVLCe Coronat opVs // 1764
CZ: Odevzdávám srdce Jednotrojímu a srdce obetuji trojúhelné, ten totiž konec sladké korunuje dílo

InDIgejes VIrgo VobIs Me saCro CoLosso // 1764
Cor faCIs aVt Ver? LaMpaDIs Instar erIt // 1764
CZ: Nehodne, svatá Panno, vám sebe zasvecuji sloupem, srdce ohne nebo pravého svetla obraz bude


=========================================================

Rakouskému typu sloupu odpovídá i mate­riál: teleso ze žuly pocházející z okolní oblasti, vetšina výzdoby ze sedimentárního mramoru známého v kamenictví i geologii jako „Muschelkalk“, nápadného porézní strukturou a složeného prevážne ze zkame­nelin (predevším ze schránek tretihorních mlžu).

Sloup nechal vystavet jindrichohradec­ký poštmistr Ondrej Josef Bayer s prispe­ním obce, nákladem 1 828 zlatých. Sochy vytvoril Matej Strahovský z Dacic. Slav­nostní vysvecení pri mohutné slavnosti dne 30. 11. 1766 provedl místní rodák Simon Jindrichuv Hradec Antonín Jandera za prítomnosti hrabecí rodiny.

Na podstavci trigonálne soumerného kuželovitého telesa jsou v ruzných úrovních na volutových konzolách umísteny sochy sv. Prokopa, Vojtecha, Jirího (spodní etáž), Expedita, Hipolita, Františka Xaverského (strední etáž), Václava, Floriána a Jana Nepomuckého (nejvyšší etáž). Pod vrcholovým sousoším Nejsvetejší Trojice je na drí­ku nad skupinou archandelu Panna Marie v oblacích.

Nejspodnejší cást podstavce je zdobena reliéfy svetcu symbolizujících údajne život (ležící postava sv. Rozálie, morové patronky), vedení (sv. Anna vyucující P. Marii) a lásku (sv. Josef držící Ježíška). Kaš­na naspodu sloupu je pozdejší, až z roku 1826, kdy byl sloup upraven podle plánu J. Schaffera.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: respICe Vota aeterna trIas repLe prIMa seCVnDIs // CeLsa sIs InCeptI Meta trIVne DeVs // Defero Cor VnItrIno et Cor LIbo trIgonVM // Iste etenIM fInIs DVLCe Coronat opVs // InDIgejes VIrgo VobIs Me saCro CoLosso Cor faCIs aVt Ver? LaMpaDIs Instar I

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
AriDao visited 1764 - The Holy Trinity Column  - Jindrichuv Hradec, Czech Republic 11/29/2020 AriDao visited it
Blogi visited 1764 - The Holy Trinity Column  - Jindrichuv Hradec, Czech Republic 5/5/2018 Blogi visited it

View all visits/logs