1748 - Marian Column - Ceský Rudolec, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 04.553 E 015° 19.302
33U E 523494 N 5435942
Quick Description: A chronogram on the Marian Column close to Ceský Rudolec
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/29/2019 11:16:59 AM
Waymark Code: WM11PY6
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 11

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronogram is located on the pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red-brown color-coded from the rest of the text.

The year 1748 from the chronogram referring to erection of the column.

The chronogram: honorI aVXILIatrICIs sIne Labe orIgInaLI ConCeptae VIrgInIs CoLossVM hVnC posVIt

=========================================================

Sloup se sochou Panny Marie stojí za obcí v blízkosti silnice vedoucí do Valtínova. Na hranolovém podstavci je posazen korintský sloup, na jehož vrcholu stojí figura Panny Marie Pomocné v nadživotní velikosti. Postava s nakrocenou pravou nohou drží v pravé ruce Díte, ke kterému si vine hlavou. Sokl a sloup jsou vytesány ze žuly, socha z mušlového vápence.

Zdroj: (visit link)
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: honorI aVXILIatrICIs sIne Labe orIgInaLI ConCeptae VIrgInIs CoLossVM hVnC posVIt

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.