1718/1719 - Statue of St. John of Nepomuk - Nová Ríše, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 08.333 E 015° 33.867
33U E 541170 N 5443047
Quick Description: Three chronograms on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk in centre of Nová Ríše village
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 11/27/2019 10:55:48 PM
Waymark Code: WM11PQ0
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 12

Long Description:
The chronograms are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.

The years 1718/1719 from the chronograms referring to erection of the statue.


The chronograms:
serVe DeI o beate Ioannes nepoMVCe ne ora proneoreIsChen sibVs // 1718
bozI gene nepoMVCki Chran a oroDVg za noVorzIskI // 1718
bozI Iene nepoMVCkeg bran oD hanbI ConVent noVorzIskeg // 1719

CZ: Božský Jene Nepomucký chran a oroduj za Novou Ríši
CZ: Božský Jene Nepomucký ochranuj od hanby Novou Ríši


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Socha ceského svetce umístená na prostranství pred premonstrátským klášterem je situována na vysokém soklu zdobeném ceskými a latinskými nápisy.

Socha svetce z doby predcházející svetcovu kanonizaci je dokladem svatojánské úcty a remeslné zrucnosti oné doby. Socha je umístena na mohutném architektonicky nárocnejším soklu s balustrádovou ohrádkou a sokl je opatren ceskými a latinskými nápisy vcetne presného vrocení 1718 a chronogramu. Socha je výrazne situovaná na prostranstvím pred prucelím premonstrátského kláštera a kostela sv. Petra a Pavla a vhodne tak doplnuje prostredí klášterního areálu
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: serVe DeI o beate Ioannes nepoMVCe ne ora proneoreIsChen sibVs // bozI gene nepoMVCki Chran a oroDVg za noVorzIskI // bozI Iene nepoMVCkeg bran oD hanbI ConVent noVorzIskeg

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.