1673 - Marian Column - Louny, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 21.432 E 013° 47.837
33U E 414446 N 5579038
Quick Description: Chronogram na podstavci Mariánského sloupu v Lounech // Chronogram on the pedestal of the Marian Column in Louny
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 11/27/2019 3:35:35 AM
Waymark Code: WM11PKD
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 22

Long Description:
CZ: Chronogram na podstavci Mariánského sloupu v Lounech : Mater DeI tVae sIs proteCtrIX LVnae - 1673, což je letopocet vztycení tohoto sloupu.

Autorem morového sloupu je nejvýznamnejší rane barokní sochar pusobící v Cechách Jan Jirí Bendl. Sloup se puvodne pravdepodobne nacházel na Pražském predmestí, ale pri morové ráne, která postihla Louny v roce 1714, stál již na námestí. Latinský chronogram zní v prekladu takto: Matko boží, bud ochránkyní svých Loun. Sochu pozlatil v roce 1829 hrncír Mikuláš Rudl. Na Mariánském sloupu se nachází socha Panny Marie, znázornenou jako prostovlasou dívku s rukama na prsou, stojící na hadovi jako symbolu hríchu.

EN: Chronogram on the pedestal of the Marian Column in Louny: Mater DeI tVae sIs proteCtrIX LVnae - 1673, the year of erection of this column.

The author of the plague column is the most important early Baroque sculptor working in Bohemia Jan Jirí Bendl. The column was probably originally located in the Prague suburb, but it was already on the square in the plague that struck Louny in 1714. The Latin chronogram reads: Mother of God, be the protector of your Louny. The statue was gilded in 1829 by potter Mikuláš Rudl. On the Marian Column there is a statue of the Virgin Mary, depicted as a bare-haired girl with her hands on her chest, standing on a snake as a symbol of sin.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: Mater DeI tVae sIs proteCtrIX LVnae

English translation of the chronogram: Mother of God, be the protector of your Louny

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
D1k74 visited 1673 - Marian Column - Louny, Czechia 12/31/2019 D1k74 visited it