1743 - Statue of St. John of Nepomuk - Tuklaty, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 05.148 E 014° 46.097
33U E 483422 N 5548195
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk in centre of Tuklaty village
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/17/2019 12:55:24 AM
Waymark Code: WM11N1J
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 10

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1743 from the chronogram referring to erection of the statue.


The chronogram: hostIbVs abaCtIs grates Deo et DIVo IoanI agens hoC opVs posVIt VenCesLaVs p?CzenI LoCI paroChVs


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Socha stojí na návrší pred hrbitovem. Socha svetce je osazená na podstavci, který je podložený zdeným pravoúhlým soklem. Hranolovým podstavec má jedenkrát odstupnovanou patu a rímsovou hlavicí proloženou segmentem. Drík zdobí vykrajovaná zrcadla. Na celní strane podstavce je vytesán chronogram. Jan Nepomucký je zachycený v tradicní ikonografii s krucifixem v nárucí, odený do kanovnického obleku. Hlavu má obnaženou, biret drží v pravé ruce. Je zachycený v kontrapostu s uvolnenou pravou nohou.
Text of the original chronogram: hostIbVs abaCtIs grates Deo et DIVo IoanI agens hoC opVs posVIt VenCesLaVs p?CzenI LoCI paroChVs

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.