By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

The Holy Trinity // Svatá Trojice - Šanov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 02.991 E 016° 45.355
33U E 625708 N 5545649
Quick Description: The Holy Trinity // Svatá Trojice - Šanov
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 11/9/2019 1:20:02 AM
Waymark Code: WM11KT5
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
The Trinity is most commonly seen in Christian art with the Spirit represented by a dove, as specified in the Gospel accounts of the Baptism of Christ; he is nearly always shown with wings outspread. However depictions using three human figures appear occasionally in most periods of art.

The Father and the Son are usually differentiated by age, and later by dress, but this too is not always the case. The usual depiction of the Father as an older man with a white beard may derive from the biblical Ancient of Days, which is often cited in defense of this sometimes controversial representation. However, in Eastern Orthodoxy the Ancient of Days is usually understood to be God the Son, not God the Father; early Byzantine images show Christ as the Ancient of Days, but this iconography became rare. When the Father is depicted in art, he is sometimes shown with a halo shaped like an equilateral triangle, instead of a circle. The Son is often shown at the Father's right hand.[Acts 7:56] He may be represented by a symbol—typically the Lamb (agnus dei) or a cross—or on a crucifix, so that the Father is the only human figure shown at full size. In early medieval art, the Father may be represented by a hand appearing from a cloud in a blessing gesture, for example in scenes of the Baptism of Christ. Later, in the West, the Throne of Mercy (or "Throne of Grace") became a common depiction. In this style, the Father (sometimes seated on a throne) is shown supporting either a crucifix or, later, a slumped crucified Son, similar to the Pieta (this type is distinguished in German as the Not Gottes), in his outstretched arms, while the Dove hovers above or in between them. This subject continued to be popular until the 18th century at least.

Source and more information: (visit link)


=========================================================

Svatá Trojice, Nejsvetejší Trojice, Boží Trojice ci trojjediný Buh je spolecné oznacení Boha v krestanském dogmatu o trojjedinosti, trech božských osobách, totiž Bohu Otci (Buh, stvoritel sveta), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel sveta) a Bohu Duchu Svatém (posvetitel sveta), které sdílejí jediné božství. Podstata a vztah techto osob je složitý teologický problém odlišne rešený v ruzných církvích. Historicky nejvýznamnejší byl spor o filioque (latinsky „i Syna“), nejduležitejší veroucný spor Velkého schizmatu, které v raném stredoveku definitivne rozdelilo hlavní proud krestanství na západní (katolickou) a východní (pravoslavnou) církev.

Ve výtvarném umení je Nejsvetejší Trojice nekdy zobrazována zpodobnením postavy starého Boha-Otce, mladého Ježíše Krista a Ducha svatého v podobe holubice (napr. v kompozici Trun milosti aj.). Jindy je symbolizována trojúhelníkem, jako v prípade Božího oka nebo uplatnením trojbokého pudorysu zvlášte u trojicních sloupu. Príkladem muže být trojboký morový sloup na pražském Malostranském námestí, jehož socharská výzdoba vrcholí postavami Krista, Otce a holubice pri obelisku, který je zakoncen zlatým trojúhelníkem s Božím okem.

Zdroj: (visit link)
Associated Religion(s): Roman-catholic

Statue Location: in centre of village

Entrance Fee: free

Website: [Web Link]

Artist: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.