By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Statue of St. John of Nepomuk - Olomouc-Chvalkovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 36.773 E 017° 17.450
33U E 665485 N 5498110
Quick Description: The statue of St. John of Nepomuk in Olomouc-Chvalkovice
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 11/8/2019 12:08:10 PM
Waymark Code: WM11KQA
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) (Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

The general attributes of sculpture of St. John of Nepomuk: priestly dress, halo of five stars, the Cross, finger over the lips.


=========================================================

Jan ci Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. brezna 1393 v Praze) byl generální vikár pražského arcibiskupa, pozdeji uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mucedník katolické církve a jeden z ceských zemských patronu.

Od roku 1369 pusobil jako verejný notár v Praze. Poté pusobil jako hlavní písar u práve vytvorených soudních akt generálních vikáru. Mezi lety 1373–1383 požíval titulu notarius, prothonotarius cancellarie a domesticus commensalis arcibiskupa Jana Ocka z Vlašimi. V zárí 1389 byl jmenován generálním vikárem pražského arcibiskupa po Kuneši z Trebovle.
Kvuli velkému západnímu schizmatu vzniklo neprátelství mezi ceským králem Václavem IV. a arcibiskupem Jenem z Jenštejna. Dne 20. brezna 1393 se brzo ráno sešel král Václav IV. s Janem z Jenštejna. Po krátké hádce nechal král zajmout ctyri muže z arcibiskupova doprovodu, Jana z Pomuka, Mikuláše Puchníka, míšenského probošta Václava Knoblocha a laika arcibiskupského hofmistra Nepra z Roupova. Ti byli vyslýcháni na Pražském hrade, poté na Staromestské radnici, kde byl posléze držen Nepr a ostatní byli presunuti do staromestské rychty (dnes dum c. 12 na rohu ulic Rytírské a Na Mustku), kde byli muceni. Jan zemrel behem tohoto mucení, ostatní byli propušteni. Okolo deváté vecer pak bylo jeho telo svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy.

Zdroj: (visit link)

Obecné atributy vyobrazení Jana Nepomuckého: kanovnické roucho, biret, pet hvezd kolem hlavy, kríž, palmeta, prst u úst, kniha, ruženec

=========================================================

Socha z pískovce výšky cca 4 m stojí na návsi uprostred obce, na jižní strane poutní aleje. Na obdélném, vpredu do pulkruhu predstupujícím kamenném stupni je sokl krížového pudorysu s celní cástí zvlnenou, sokl se smerem nahoru konkávne profilovanými tvary zužuje. Na nem hranolový podstavec dole rozšírený, s postranními volutami, zakoncený nahore výrazne vysazenou profilovanou rímsou. Na jeho celní strane je asymetrická rokajová kartuš s nápisem s chronogramem: „FVRENTIBVS BELLIS / BISNOVEM ANNIS / DIVO / IOANIS ILENTIARIO / AVXILIATORI / EREXIT / IISPE “ (tucne vyznacena vetší cervená písmena). Na zadní strane podstavce nápis: „ Prestavené a / obnovené od obce / Chválkovské / 1871.“ Na podstavci na menším soklíku oblých tvaru, opakujícím krížový pudorys a zdobeném reliéfem mušle, stojí štíhlá postava svetce v kontrapostu s mírným esovitým prohnutím, v obvyklém knežském rouchu splývajícím v rozevlátých záhybech. Hlava bez pokrývky, s krátkým vousem, je obrácena k pozdviženému levému lokti, na kterém spocívá kríž s korpusem Krista, pravá ruka pridržuje o bok oprenou otevrenou knihu a na ní položený biret. Plastika stála puvodne ve farní zahrade, byla premístena pri stavbe školní budovy v r. 1869, podruhé premístena v r. 1904.
Associated Religion(s): Roman-catholic

Statue Location: beside the Baroque pilgrimage church the Visitation of the Virgin Mary

Entrance Fee: free

Website: [Web Link]

Artist: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.