By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1759 - Statue of St. John of Nepomuk - Olomouc-Chvalkovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 36.773 E 017° 17.451
33U E 665485 N 5498111
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk in Olomouc-Chvalkovice
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 11/8/2019 12:07:09 PM
Waymark Code: WM11KQ9
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) (Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.


The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.

The year 1759 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram: fVrentIbVs beLLIs bIsnoVeM annIs DIVo IoanIs ILentIarIo aVXILIatorI ereXIt

=========================================================

Socha z pískovce výšky cca 4 m stojí na návsi uprostred obce, na jižní strane poutní aleje. Na obdélném, vpredu do pulkruhu predstupujícím kamenném stupni je sokl krížového pudorysu s celní cástí zvlnenou, sokl se smerem nahoru konkávne profilovanými tvary zužuje. Na nem hranolový podstavec dole rozšírený, s postranními volutami, zakoncený nahore výrazne vysazenou profilovanou rímsou. Na jeho celní strane je asymetrická rokajová kartuš s nápisem s chronogramem: „FVRENTIBVS BELLIS / BISNOVEM ANNIS / DIVO / IOANIS ILENTIARIO / AVXILIATORI / EREXIT / IISPE “ (tucne vyznacena vetší cervená písmena). Na zadní strane podstavce nápis: „ Prestavené a / obnovené od obce / Chválkovské / 1871.“ Na podstavci na menším soklíku oblých tvaru, opakujícím krížový pudorys a zdobeném reliéfem mušle, stojí štíhlá postava svetce v kontrapostu s mírným esovitým prohnutím, v obvyklém knežském rouchu splývajícím v rozevlátých záhybech. Hlava bez pokrývky, s krátkým vousem, je obrácena k pozdviženému levému lokti, na kterém spocívá kríž s korpusem Krista, pravá ruka pridržuje o bok oprenou otevrenou knihu a na ní položený biret. Plastika stála puvodne ve farní zahrade, byla premístena pri stavbe školní budovy v r. 1869, podruhé premístena v r. 1904.
Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: fVrentIbVs beLLIs bIsnoVeM annIs DIVo IoanIs ILentIarIo aVXILIatorI ereXIt

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.