By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1765 - Svatý Jan Nepomucký / Saint John of Nepomuk, Výsluní, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 27.978 E 013° 14.252
33U E 374918 N 5591962
Quick Description: Chronogram na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého ve Výsluní / Chronogram on pedestal of statue of st. John of Nepomuk in Výsluní
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 11/7/2019 9:07:19 AM
Waymark Code: WM11KJ8
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 4

Long Description:
CZ: Chronogram v latinském nápisu "SanCto IoannI pIo nostrI regnI patrono paUperUMqVe patrI ereXIt Ioannes ChrIstophorUs aUgUstIn tertIo IDUs IUnII" (Svatému Janu zbožnému patronu našeho království otci ubohých vztyceno Janem Kryštofem Augustinem III) odkazuje k roku 1765, datu vztycení této sochy.
Autorem pískovcového sousoší ve stylu pozdního rokoka je Karel Lazar Waitzmann. Sokl s nápisy v kartuších je ukoncen výraznou rímsou. Na ní po stranách voluty v náznaku rozeklaného frontonu, na nich sedí putti, levý s mitrou, pravý s krížem a palmou. Uprostred Jan dává almužnu chudákovi.

Jan ci Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. brezna 1393 v Praze) byl generální vikár pražského arcibiskupa, pozdeji uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mucedník katolické církve a jeden z ceských zemských patronu.

EN: The chronogram in the Latin inscription "SanCto IoannI pIo nostrI regnI patrono paUperUMqVe patrI ereXIt Ioannes ChrIstophorUs aUgUstIn tertIo IDUs IUnII" refers to 1765, the date of erection of this statue.
The author of the Late Rococo sandstone sculpture is Karel Lazar Waitzmann. The plinth with the inscriptions in the cartouches ends with a distinctive cornice. On it on the sides of the volute in a hint of jagged fronton, on them sit putti, left with a miter, right with a cross and palm. In the middle, John gives alms to the poor.

Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) (Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes Nepomucenus) (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic) who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: SanCto IoannI pIo nostrI regnI patrono paUperUMqVe patrI ereXIt Ioannes ChrIstophorUs aUgUstIn tertIo IDUs IUnII

English translation of the chronogram: St. John the godly patron of our kingdom erected by the poor father of John Christopher Augustin III

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.