By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1773 - Statue of St. John of Nepomuk - Doubravice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 44.662 E 016° 58.346
33U E 642102 N 5512076
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 11/6/2019 12:29:35 PM
Waymark Code: WM11KE5
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 3

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1773 from the chronogram referring to erection of the statue.


The chronogram: hæC qVe antheLMVs præConIa DIXIt
The full Latin inscription. INVICTO FAMÆ DEFENSORI SACRI LECORVM EXPVCNATORI DIVI TIARVM OSORI IGNIS ET AQVÆ DERISORI DOMVS AVSTRIÆ PROTECTORI DIVO MARTYRI IOANNI NEPOMVCENO.


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Plastika na podstavci na dvou stupních. Hranolový sokl na obdélné základne má profilovanou patku, horní rímsa segmentová, stocená na konci do voluty. Na celní strane kartuš s rokajovým rámem a latinským nápisem. Bocní volutová krídla, na horní mocne stocené volute po jednom sedícím putti. Stojící postava svetce ve výrazném kontrapostu. Pravá noha uvolnena. Postava odená do kleriky, rochety s širokou krajkovou bordurou a kožešinové pláštenky drží v pravé pripažené ruce biret. Hlava pootocená ke kríži s korpusem v levé ruce. Kolem hlavy kovová obroucka s hvezdami. Socha signována: fecit J. Scherhauff Olmitz, na podstavci vzadu letopocet 1773. Na soklu v rokajové kartuši nápis: Invicto/ famae defensori/ sacrilecorvm/ expvonatori/ Divitiarvmosori/ Ignis et aqvae derisori/ omvs avstriae protectori/ Divo martyri/ Ioani nepomvceno/ haeC qVeant heLMVs/ prae ConIaDIXIt//. Sokl maletínský pískovec, sochy mladejovský, zbytky cerných a hnedých náteru. Levý sedící andílek zvedá prstík na znamení mlcenlivosti, pravý puvodne držel v pravé ruce palmu (zbytek kovu zustal), levou opírá o knihu. V signature OLLMÜTZ. Socha vysoká cca 3,9 m je osazena na dva nízké stupne pudorysu kríže s krátkými rameny, pricemž první stupen je již témer celý zapuštený v terénu. Jednotlivé hranoly, opatrené výrazne predstupujícím oblounem, jsou fixovány železnými kramlemi. Na dvakrát odsazeném soklu je umísten postament konicky se zužující s konvexne prohnutými plochami. Od plintu ho oddeluje hluboký výžlabek. Na zadní a celní ploše je melká kapsulová vpadlina, pres kterou je vpredu umístena rokajová kartuš s textem. Konvexne vypouklá rímsa s prvky iónizující hlavice nese podstavec ústrední sochy. Po stranách postamentu jsou krídla, ukoncená nad soklem volutami a v úrovni podstavce ústrední figury neprofilovanými konzolami podpírající menší predsazené voluty, na nichž sedí drobní andílci.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: hæC qVe antheLMVs præConIa DIXIt

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.