By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1735 - Statue of St. John of Nepomuk - Loštice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 44.658 E 016° 55.858
33U E 639115 N 5511991
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk in centre of Lostice
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 11/6/2019 12:14:22 PM
Waymark Code: WM11KE1
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 3

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.

The year 1735 from the chronogram referring to erection of the statue.


The chronogram: DIVeIoannes nepoMVCene proteCtor honorIs nostrIsIttIbI honor a transe VntIbVspIe orantIbVs


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================U nároží domu stojící pískovcová skulptura cca 3,5 m vysoká. Nízký hladký sokl na ctvercovém pudoryse je ukoncený prevodkou, oblounem a prevodkou. Na nem je osazený užší drík. Všechny jeho strany mají mírne ustoupené plochy. Na celní je nápis kapitálkou „DIVE/IOANNES NEPO=/MVCENE PRO=/TECTOR HONO=/RIS NOSTRISIT/TIBI HONOR A /TRANSE VNTIBVS/PIE ORANTIBVS“, na levé bocní ploše nápis „SWATY IENE NEPO/MUCZKY STANISLAV/KRBECZ MNEISSTAN/LOSCHICZKY“. Ostatní jsou hladké. Drík je ukoncen rímsou, profilovanou zespod podbrádkou, dvema predstupky a v nejširším míste oblounem, seshora prevodkou, která rímsu zužuje na pudorysnou plochu postamentu, který je na ní usazen. Má konkávne probrané bocní strany. Na cele je rokajový oválný medailon s reliéfem poprsí Marie Panny královny s Ježíškem v nárucí. Rám medailonu se dole i nahore uzavírá drobnými volutami. Nad rámem je boltcový ornament. Po stranách jsou rokajová krídla ukoncena svatojakubskou mušlí. Postament je ukoncen oblounovou rímsou. Bocní plochy jsou hladké. Vlastní socha je postavena na nízkém plintu. Svetec je oden do tradicního roucha. Pravou rukou pridržuje na prsou krucifix, který má oprený o rameno. Kolem hlavy, kterou sklání ke krucifixu, má kovovou svatozár s 5 hvezdami. Na tvári má výraz zracící nehu. Jak uvádí puvodní evidencní karta, levá ruka v predloktí mírne vztažená vpred, která je dnes uražená v zápestí, držela kovovou mucednickou palmu.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: DIVeIoannes nepoMVCene proteCtor honorIs nostrIsIttIbI honor a transe VntIbVspIe orantIbVs

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.