1716 - Marian Column -  Nový Bydžov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 14.495 E 015° 29.455
33U E 535006 N 5565606
Quick Description: A several chronograms on the Marian Column in Nový Bydžov
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 10/30/2019 10:39:19 PM
Waymark Code: WM11J7Q
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 12

Long Description:
The chronograms are located on the Marian Columns. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1716 from the chronograms referring to erection of the column.


The chronograms:
CharItas DeI DIff Vsaest In CorDIbVs nostrIs // 1716
eX Voto ConCepto pIo De More // 1716
DeI para regInae aLabe orIgInaLI eXeMptae saCro honorI // 1716
aMor bIDzoVIensIs hoCopVs erIgIfeCIt // 1716
DIVIs CaLItIbVs grassante MaLIgna peste patronIs // 1716

In te speM InVenIo fLos CLerI DIVe Ioes // 1716
hIC patrIae CIVes InDeMnes serVat In Igne // 1716
Infesta hInC raDIans aVerte InCenDIa DIVe // 1716
VVenCesLae tVos DIta et soLare boheMos // 1716


=========================================================

Sloup byl podle pametního zápisu založen už 3. kvetna 1697, kdy byly "položeny grunty pro sloup a obraz rodicky Boží Panenky Marie v prostred rynku". Celé sousoší v základní podobe vzniklo až v roce 1716, po morové nákaze, která postihla mesto v predchozím roce. Na ctyrboké základne se sochami ve výklencích a na horních rozích je na ctyrbokém soklu sloup zakoncený ozdobnou hlavicí a sochou P. Marie Neposkvrneného pocetí (Immaculatou) . Plastika výrazného umeleckého rukopisu se typologicky hlásí už do konce 17. století a byla nepochybne osazena na nižším sloupu, blíže divákovu pohledu. Je také tesána z kvalitnejšího tvrdšího pískovce. Sochy ve výklencích : východne sv. Rochus, jižne sv. Josef s Ježíškem z r. 1941 od horického sochare Karla Samohrda (puvodne ležící sv. Rozálie, po úpravách od roku 1891 stojící sv. Ludmila od pražského sochare J. Bartha a po jejím znicení uvedená novobarokní plastika), západne sv. Šebestián, severne sv. František Xaverský Sochy na horních rozích : jihovýchodne sv. Jan Nepomucký, jihozápadne sv. Vavrinec, severozápadne sv. Václav a severovýchodne sv. Florián. Jednotlivé latinské nápisy obsahují v chronogramech datum ukoncení sousoší a další data pozdejších oprav.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: CharItas DeI DIff Vsaest In CorDIbVs nostrIs // eX Voto ConCepto pIo De More // DeI para regInae aLabe orIgInaLI eXeMptae saCro honorI // aMor bIDzoVIensIs hoCopVs erIgIfeCIt // DIVIs CaLItIbVs grassante MaLIgna peste patronIs // In te

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.