Millstone - Krkavcí mlýn / Raven Mill, Studeneves, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 13.387 E 014° 03.311
33U E 432602 N 5563865
Quick Description: Mlýnský kámen umístený pred vchodem do areálu bývalého Krkavcího mlýna // Millstone located in front of the entrance to the former Raven Mill
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/27/2019 1:35:06 PM
Waymark Code: WM11HKY
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 10

Long Description:
CZ: Mlýnský kámen umístený pred vchodem do areálu bývalého Krkavcího mlýna. Hrubý mlýnský kámen bez rýhování je z jedné poloviny v zemi.
Vodní mlýn, zvaný Krkavcí, byl vybudován 1806-07 rodem Clam-Martinicu. V roce 1907 byl mlýn prestaven na parní pohon. V roce 1925 zakoupili mlýn bratri Wladekové a pristaveli pekárnu. Na zacátku 20. století byla dokonce k mlýnu zrízena odbocka úzkokolejné železnice pro dopravu mouky (zrušena kolem roku 1933). Po druhé svetové válce objekt chátral, pak ho zakoupila firma Tesla n.p. a používala ho jako skladište. V soucasné dobe je objekt v majetku firmy Eltos.

EN: Millstone located in front of the entrance to the former Raven Mill. Rough millstone without grooving is half of the ground.
The water mill, known as the Raven, was built 1806-07 by the Clam-Martinic family. In 1907 the mill was rebuilt to steam. In 1925 the mill was purchased by the Wladek brothers and a bakery was added. At the beginning of the 20th century, a narrow-gauge railroad for flour was set up to the mill (abolished around 1933). After World War II the building fell into disrepair, then it was purchased by Tesla n.p. and used it as a warehouse. The building is currently owned by Eltos.
Type of mill: Water Mill

What did this millstone make?: flour

Status of Stone: Public Display

Website containing relating information: [Web Link]

Visit Instructions:
Please describe your visit to the waymark and/or include a picture of the waymark.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Millstones
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.