Mariakapel, Guttecoven, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 00.618 E 005° 48.478
31U E 696974 N 5654723
Quick Description: Mariakapel, Eppekoutsweg, Guttecoven
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 10/16/2019 11:33:47 AM
Waymark Code: WM11FVB
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 0

Long Description:
NL

De veldkapel ligt op een T-splitsing van twee verharde veldwegen, een paar honderd meter buiten Guttecoven in de richting Berg aan de Maas. De toegangsweg is verboden voor auto's en motoren, uitgezonderd landbouwverkeer en kapelgangers! Er staan twee rustbanken in de buurt.

De kapel werd gebouwd in de eerste helft van de 19e eeuw door Cornelis Solberg tussen Guttecoven en Berg. Zijn initialen sieren de voorgevel. Al in 1842 staat de kapel op de militaire topografische kaart, dus ze moet al van voor dat jaar zijn. De kapel diende altijd als rustaltaar voor tijdens processies vanuit de Nicolaaskerk van Guttecoven. Rond 1900 is de kapel, die oorspronkelijk een kruiskapel was, omgevormd tot Mariakapel, momenteel een Lourdeskapel.

source: (visit link)


EN


The field chapel is located on a T-junction of two paved field roads, a few hundred meters outside Guttecoven in the direction of Berg aan de Maas. The access road is prohibited for cars and motorcycles, with the exception of agricultural traffic and chaplains! There are two couches in the area.

The chapel was built in the first half of the 19th century by Cornelis Solberg between Guttecoven and Berg. His initials decorate the facade. As early as 1842 the chapel is on the military topographical map, so it must be from before that year. The chapel always served as a resting altar during processions from the Nicholas Church of Guttecoven. Around 1900 the chapel, which was originally a cross chapel, was transformed into a Maria chapel, currently a Lourdes chapel.
Visit Instructions:
• Include a photo of the Waychapel if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Waychapels
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.