1776 - Statue St. John and Paul, Hospozín, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 19.151 E 014° 10.523
33U E 441294 N 5574444
Quick Description: Chronogram na podstavci sochy sv. Jana a Pavla severne od Hospozína / Chronogram on pedestal of statue of st. John and Paul north of Hospozín
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/2/2019 1:56:14 PM
Waymark Code: WM11DGP
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 19

Long Description:
CZ: Chronogram: SVatI Iene a PaVLe oD hroMobItI a krVpobItI nas zaChoVeote a Chrante odkazuje k roku 1776, roku vzniku této sochy a je vyznacen ve vete vetšími literami. Veta je v ceštine odpovídající 18. století. Chronogram se nachází na podstavci pískovcové sochy sv. Jana a Pavla.
Podle legendy byli sv. Jan a Pavel bratri, kterí se stali úredníky u Konstancie, dcery Konstantina Velikého, a protože po její smrti nechteli sloužit novému panovníkovi, byli údajne oba zavraždeni. Sv. Jan a Pavel byli uctíváni v Ríme již od 6. století, sedláci si u nich vyprošovali dobré pocasí a tím i bohatou sklizen. "Páni dobrého pocasí" mají svátek 26. 6. a tento den mel v kalendári zemedelcu zvláštní význam.

EN: Chronogram: "SVatI Iene a PaVLe oD hroMobItI a krVpobItI nas zaChoVeote a Chrante" refers to the year 1776, the year of the creation of this statue, and is marked in the sentence by larger letters. The sentence is in the Czech language corresponding to the 18th century. Chronogram is located on the pedestal of sandstone statue of st. John and Paul.
According to legend, St. John and Paul brothers, who became clerks at Constance, the daughter of Constantine the Great, and because after her death they did not want to serve the new ruler, they were reportedly both murdered. St. John and Paul have been worshiped in Rome since the 6th century, peasants were asking for good weather and thus a rich harvest. "Lords of good weather" is a holiday on June 26, and this day had a special meaning in the farmers' calendar.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: SVatI Iene a PaVLe oD hroMobItI a krVpobItI nas zaChoVeote a Chrante

English translation of the chronogram: Saint John and Paul protect us from thunder and hail

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.