1717 - Marian Column - Hradec Králové, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 12.555 E 015° 49.965
33U E 559421 N 5562229
Quick Description: Four chronograms on the Marian Column in Hradec Králové
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 9/19/2019 10:59:29 AM
Waymark Code: WM11B3A
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 16

Long Description:
Marian Column in Hradec Králové is Baroque architectural and sculptural work from 1716-1717. High-quality example of sculpture work in the region, the landmark of the square.

The chronograms are located on the Marian Column. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1717 from the chronogram referring to erection of the column.

The chronograms:
perenI honorI VIrgInIs DeI parae sanCtae qVae DeCaDIs // 1717
proteCtIonI aC LargIorI beneDICtIonI popVLI regInae hraDeCensIs pIe ereCta ConsIsto // 1717
spLenDorI eLeonorae aVgVstae CaesarVM parentIs // 1717
prosperItatI InCLytI MagIstratVs DotaLIs VrbIs // 1717

=========================================================

Sousoší tvorí sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) na dvojdílném ctyrbokém podstavci, který v rozích doplnují na nakoso postavených hranolových soklech sochy sv. Jáchyma. sv. Anny, sv. Karla Boromejského, sv. Jana Nepomuckého, dále pískovcové balustrové ohrazení (vcetne predloženého schodište) se sochami sv. Josefa, sv. Václava, sv. Vavrince a sv. Šebestiána na vlastních podstavcích. Socha Immaculaty stojí na zemekouli, kolem jejích nohou postavicky a okrídlené hlavicky andílku, narasený vlající plášt má zlacené lemování. Postava má ruce na prsou, hlavu sklonenou k pravému rameni, kolem hlavy svatozár z dvanácti šesticípých zlacených hvezd. Ionský sloup má hranolový sokl s nápisy. Spodní díl podstavce je ctyrboký s konkávne tvarovanými stranami, na prední strane s melkou nikou zdobenou mušlí a reliéfem ležící sv. Rozálie, na zadní strane v obdobné nice reliéf sv. Františka Xaverského. V rozích podstavce jsou nakoso postavené vysoké hranolové sokly se sochami svetcu v životní velikosti se zlacenými atributy. Kolem podstavce kamenná balustráda na konvexkonkávne tvarovaném zhruba ctyrbokém pudorysu , v rozích vysoké trojdílné zhruba válcové podstavce s volutovými boky, nesoucí postavy svetcu. Zábradlí ze ctyrbokých baluster, v rozích zpevnené dvojicemi pilírku, zakoncených koulemi. Na prední strane kovaná branka zdobená bohatými volutovými motivy.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: perenI honorI VIrgInIs DeI parae sanCtae qVae DeCaDIs // proteCtIonI aC LargIorI beneDICtIonI popVLI regInae hraDeCensIs pIe ereCta ConsIsto // spLenDorI eLeonorae aVgVstae CaesarVM parentIs // prosperItatI InCLytI MagIstratVs DotaLIs VrbIs

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Blogi visited 1717 - Marian Column - Hradec Králové, Czech Republic 9/5/2019 Blogi visited it