1822 - Statue of St. John of Nepomuk - Dolní Olešnice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 31.539 E 015° 42.443
33U E 550140 N 5597316
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk in centre of Dolní Olešnice village
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 9/15/2019 1:10:15 PM
Waymark Code: WM11A7M
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 10

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1822 from the chronogram referring to placing the statue in this place.


The chronogram: Der gereChte bLVht wIe grVne paLMen aVf LIbanos hVgeLn fort.

Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Pískovcový pilír se sochou sv. Jana Nepomuckého stojí nedaleko kostela sv. Jakuba po levé strane u místní komunikace ve smeru Dolní Olešnice - Horní Olešnice. Na kamenném fundamentu je umísten nízký kvádrový sokl, na který dosedá vysoký podstavec. Celní strana je provedena s rytou zrcadlovou paspartou a textem s chronogramem: Der gereCh/ te bLVhtete/ geVne PaL/Men aVs LI/ banos HV/ geLenfort//. Na bocních stenách podstavce je rytý text v nemcine oslavující sv. Jana Nepomuckého, na zadní strane je uveden text s vrocením : Erichtet/ im 18 den Jahr/ Hundert/ ubersetzt 1822//. Na podstavec dosedá mírne presahující profilovaná segmentová rímsa, na které je na plintu umístena socha svetce v životní velikosti. Sv. Jan Nepomucký zobrazen v kontrapostu, esovite prohnutý, oden do kanovnického roucha a almucí a biretem na hlave. Na predloktí levé ruky drží témer horizontálne položený krucifix, pravou ruku má ohnutou v predloktí a položenou na prsou. Kolem hlavy svetce je jednoduchá kovová svatozár. Vše z ružového pískovce.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: Der gereChte bLVht wIe grVne paLMen aVf LIbanos hVgeLn fort.

English translation of the chronogram: The righteous flourish like green palms on Lebanon's hills.

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.