1764 - Statue of St. John of Nepomuk - Šaplava, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 18.905 E 015° 32.505
33U E 538570 N 5573804
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk in centre of Šaplava village
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 9/11/2019 5:09:50 AM
Waymark Code: WM119CN
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 10

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.

The year 1764 from the chronogram referring to erection of the statue/reconstruction of the church.


The chronogram: honor aC gLorIa DIVo IoannI nepoMVCeno


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Mírne podživotní velikost, pískovec, místy polychromovaný. Predstavuje stojícího svetce v obvyklém odevu, prostovlasého, v pravé ruce držícího kovový zlacený krucifix, v levé biret. Kolem hlavy svatozár s peticí hvezd. Socha je umístena v kamenném ctyrbokém ohrazení s nárožními pilírky, puvodní kamenné balustry chybí. Má trojdílný podstavec s konvexkonkávne tvarovaným pudorysem. Sokl shora zakoncen zvonovnicí, drík po stranách zdobí dva páry stojatých volut a na jeho celní strane je vykrajované nápisové pole, lemované rytou cervenou linkou, s chronogramem:
„HONOR / AC / GLORIA / DIVO / IOANNI / NEPOMVCENO“. Na zadní strane dríku je reliéf sv. Václava v oblacích, s praporcem a dvema andílky , pod nímž je rytá kartuše s nápisem: „WACLAW SWATI KOHO CHRÁNÍ GEST OPATREN DOBRAU ZBRANI“.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: honor aC gLorIa DIVo IoannI nepoMVCeno

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.