Pomník osvobození Loun / Monument to the liberation of Louny, Louny, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 21.337 E 013° 47.758
33U E 414349 N 5578864
Quick Description: Reliéf na Pomníku osvobození Loun / Relief at the Liberation Monument of Louny
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 8/10/2019 1:16:15 PM
Waymark Code: WM113MT
Published By: Groundspeak Premium Member blackjack65
Views: 14

Long Description:
CZ: Autorem pomníku z let 1946-47 je V. F. Vinš, odlil ho J. Haszpra z Brandýsa. Na mírne zaobleném soklu je rozmerný bronzový reliéf, po stranách žulové desky s ceským nápisem "Statecné Rudé armáde za osvobození mesta Loun 8. 5. 1945", totéž rusky na druhé strane.
Reliéf znázornující sedící ženu v nárucí díte s ratolestí, delníka, horníka, ženu držící srp a z druhé strany rudoarmejec držící kladivo spolecne na peticípé hvezde, dále další tri postavy vojínu Rudé Armády.
Jak k osvobození Loun prispela polonahá žena není jasné, patrne alegorie.

ENG: The author of the monument from 1946-47 is V. F. Vinš, cast by J. Haszpra from Brandýs. On a slightly rounded plinth there is a large bronze relief, on the sides of a granite slab with the Czech inscription "Brave Red Army for the liberation of Louny on 8 May 1945", the same Russian on the other side.
Relief depicting a sitting woman in the arms of a child with a branch, a worker, a miner, a woman holding a sickle and a red-armored man holding a hammer together on a five-pointed star, as well as three other Red Army soldiers.
How the half-naked woman contributed to the liberation of Louny is not clear, probably allegory.
Your impression of the sculpture?:

Date Sculpture was opened for vewing?: 1/1/1947

Website for sculpture?: [Web Link]

Where is this sculpture?:
náměstí Rudé Armády
Louny, Louny Czechia
440 01


Sculptors Name: V. F. Vinš

Visit Instructions:
1. Provide a tasteful picture of the sculpture, with another point of view from the original(no pictures of GPSr or yourself).

2. Provide your thoughts on the sculpture and your impression of it.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Relief Art Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.