Transformátor KL 4266, Vinarice, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 10.572 E 014° 05.643
33U E 435311 N 5558614
Quick Description: [CZ] Distribucní zdená transformátorová stanice v obci Vinarice, okres Kladno. [ENG] Distribution transformer station (brick tower) in the village of Vinarice, Kladno district.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 7/13/2019 4:02:07 PM
Waymark Code: WM10YQB
Published By: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
Views: 9

Long Description:
[CZ] Trafostanice na nejnižší úrovni transformace elektrické distribucní síte, umístená v klasické zdené veži ctvercového pudorysu o výšce cca 6m. Tento druh rozvodny prímo dodává domácnostem a malým podnikum nízkonapetový výkon 400V / 230V. Je napájena z rozvodné síte 22 kV.
Provozovatel: CEZ Distribuce a.s.
Identifikacní císlo stanice: KL 4266
Vstupní / výstupní napetí: 22kV / 0,4kV

[ENG] Transformer station at the lowest level of electric distribution network transformation, located in the classic brick tower of a square ground plan with a height of about 6 meters. This kind of substation directly supplies households and small businesses with a low-voltage power of 400V / 230V. It is powered by a 22 kV grid.
Operator: CEZ Distribuce a.s.
Station Identifier: KL 4266
Input / Output Voltage: 22kV / 0.4kV
Status: Active

Creation date: Not listed

Current use: Not listed

Visit Instructions:
To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location. When logging your visit, please provide a note describing your visit experience, along with any additional information about the waymark or the surrounding area that you think others may find interesting.

We especially encourage you to include any pictures that you took during your visit to the waymark. You do not have to be in the picture, neither does your GPSr.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Historic Transformer Sub-Stations Buildings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.