De Plaggenhouwer, Grubbenvorst, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 25.185 E 006° 08.768
32U E 301575 N 5700368
Quick Description: The image of De Plaggenhouwer refers to the past of the Grubbenvorst as "plaggers".
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 5/23/2019 2:48:27 AM
Waymark Code: WM10KJT
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 3

Long Description:
NL

De beeltenis van De Plaggenhouwer verwijst naar het verleden van de Grubbenvorstenaren als ‘plaggenhouwers’. Het hele gebied tussen Grubbenvorst en Sevenum is rond 1920/1930 volledig ontgonnen. Alle aanwezige heide werd afgestoken om plaats te maken voor voornamelijk bosbouw. Het hout uit de dennenbossen werd gebruikt in de mijnen in Zuid-Limburg als stutpalen.

De carnavalsvereniging van Grubbenvorst draagt de naam ‘De Plaggenhouwers’. In Grubbenvorst wordt uitbundig Gekke Maondaag gevierd en niet het meer bekende carnaval. Daarom heet de vereniging officieel: Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers.

EN


The image of De Plaggenhouwer refers to the past of the Grubben prince's as "plaggers". The entire area between Grubbenvorst and Sevenum was fully reclaimed around 1920/1930. All the heather present was cut off to make way for mainly forestry. The wood from the pine forests was used in the mines in South Limburg as support posts.

The carnival association of Grubbenvorst bears the name "De Plaggenhouwers". In Grubbenvorst, crazy Crazy Monday is celebrated and not the more famous carnival. That is why the association is officially called: Crazy Maunday Association De Plaggenhouwers.


Source: (visit link)
Name or use 'Unknown' if not known: De Plaggenhouwer

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Unknown

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: Unknown

Materials used: Bronze

Location: Veestraat/Kloosterstraat

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
OmeErik visited De Plaggenhouwer, Grubbenvorst, Netherlands 11/19/2020 OmeErik visited it