PartyAardvark - Arnhem, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 51° 58.836 E 005° 54.332
31U E 699532 N 5762867
Quick Description: 30-metre-long, 9-metre-high and 12-metre-wide 'Party Pig', an enormous work of art by Florentijn Hofman.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 5/19/2019 6:58:52 AM
Waymark Code: WM10K25
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 7

Long Description:
Source : (visit link) :

"Koninklijke Burgers’ Zoo bestaat dit jaar honderd jaar. Dé aanleiding om de Arnhemmers en de bezoekers van de stad een cadeau te geven om de hechte band van het dierenpark met Arnhem te benadrukken en de hoop uit te spreken dat deze band nog heel lang blijft bestaan.

Het cadeau? Het ‘Feestaardvarken’, een enorm kunstwerk van Florentijn Hofman.

Het Feestaardvarken heeft een nachtje in de Arnhemse binnenstad doorgefeest en heeft het zich daarna gemakkelijk gemaakt in de heide van het Bartokpark. Met z’n feesthoedje nog op wordt-ie nu langzaam wakker. Tijd voor nog een kleine afterparty. Iemand nog zin om mee te doen?


Enorm kunstwerk

Het 30 meter lange, 9 meter hoge en 12 meter brede Feestaardvarken is opgebouwd uit een stalen skelet met een betonnen huid, samen goed voor 150.000 kilo. Het werd in vier maanden gebouwd onder leiding van Job Saltzherr van Job Art op de bouwlocatie RhineTech op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). De keuze voor beton als huid van het Feestaardvarken lag volgens Florentijn Hofman voor de hand. “Een zeer kenmerkend materiaal voor Burgers’ Zoo als je denkt aan de grote rotsen en gewelven in het dierenpark”.

De feestelijke onthulling van het Feestaardvarken vond plaats op donderdag 12 september om 16.00 uur in het Bartokpark, samen met de Arnhemmers, wethouder Michiel van Wessem en stadsdichter Jesse Laport & bassist Olivier Capiau. Veel Arnhemmers waren aanwezig!


Humor, sensatie, maximale impact. Kunstenaar Florentijn Hofman (Delfzijl, 1977) gaat niet voor minder. Zijn beelden zijn groot, heel groot. En ze maken indruk. Kijk bijvoorbeeld naar Rubber Duck (2007), een gigantische gele badeend van 26 meter hoog. De badeend reist de wereld rond. Even stilstaan en kijken. Echt kijken. En eventueel een foto maken. Een ontmoeting met één van Hofman’s spraakmakende beelden nodigt hiertoe uit. Hofman: “Mijn beelden brengen rumoer, verbazing en een glimlach. Ze halen mensen even uit hun dagelijkse routine. Voorbijgangers houden stil bij een beeld, stappen van hun fiets en knopen een gesprek aan met andere passanten. Mensen maken weer contact met elkaar. Dat is de werking van mijn beelden in de openbare ruimte.”

EN (TRanslation):
"Royal Burgers' Zoo celebrates its hundredth anniversary this year. The reason to give the Arnhemmers and the visitors of the city a gift to emphasize the close bond between the zoo and Arnhem and to express the hope that this bond will continue for a long time to come.

The gift? The 'Party Pig', an enormous work of art by Florentijn Hofman.

The Feestaardvarken celebrated one night in the city centre of Arnhem and then made himself comfortable in the moors of the Bartokpark. With his party hat still on, he slowly wakes up. Time for a little afterparty. Anyone still want to join in?


Huge work of art

The 30-metre-long, 9-metre-high and 12-metre-wide Feestaardvark is made up of a steel skeleton with a concrete skin, together accounting for 150,000 kilos. It was built in four months under the direction of Job Saltzherr of Job Art at the RhineTech construction site at Industriepark Kleefse Waard (IPKW). According to Florentijn Hofman, the choice of concrete as the skin of the Feestaardvarken was an obvious one. "A very characteristic material for Burgers' Zoo when you think of the large rocks and vaults in the zoo".

The festive unveiling of the Feestaardvarken took place on Thursday 12 September at 16.00 hours in the Bartokpark, together with the Arnhemmers, alderman Michiel van Wessem and city poet Jesse Laport & bass player Olivier Capiau. Many Arnhemmers were present!


Humour, sensation, maximum impact. Artist Florentijn Hofman (Delfzijl, 1977) does not go for less. His images are big, very big. And they make an impression. Look for example at Rubber Duck (2007), a giant yellow rubber duck of 26 meters high. The rubber duck travels around the world. Stop and look. Really looking. And take a picture if necessary. A meeting with one of Hofman's controversial images invites you to do so. Hofman: "My images bring noise, surprise and a smile. They take people out of their daily routine. Passers-by stop at an image, step off their bicycles and start a conversation with other passers-by. People make contact with each other again. That is the effect of my images in public space."
Name or use 'Unknown' if not known: PartyAardvark

Figure Type: Animal

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Florentijn Hofman

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 2013

Materials used: steel skeleton with a concrete skin

Location: Bartokpark

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited PartyAardvark - Arnhem, Netherlands 5/15/2021 PetjeOp visited it
Br@mmetje visited PartyAardvark - Arnhem, Netherlands 1/1/2020 Br@mmetje visited it
Andre 61 visited PartyAardvark - Arnhem, Netherlands 10/11/2019 Andre 61 visited it
terratin visited PartyAardvark - Arnhem, Netherlands 1/19/2019 terratin visited it

View all visits/logs