Bedrich Smetana - Slaný, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 13.960 E 014° 05.064
33U E 434699 N 5564901
Quick Description: Statue of Czech composer Bedrich Smetana at Smetana Square in Slany.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 5/12/2019 8:56:50 AM
Waymark Code: WM10HZ8
Published By: Groundspeak Premium Member Team GPSaxophone
Views: 9

Long Description:
CZ: Bedrich Smetana (2. brezna 1824 Litomyšl – 12. kvetna 1884 Praha) byl významným ceským hudebním skladatelem, dnes známým predevším cyklem symfonických básní Má vlast a operami Libuše a Prodaná nevesta. Jeho skladby vznikaly v období romantismu.

Sbor pro postavení pomníku Smetanovi ve Slaném požádal v roce 1924 slánského rodáka Václava Nejtka (1899–1958) o návrh na pomník. Po predložení skici mu bylo svereno také jeho provedení. Po delších prípravách, které zakoncil Nejtek tretinovým modelem v roce 1925, pristoupil projektant ke konecnému modelu v merítku 2,5 m, na kterém sochar pracoval v Akademii výtvarných umení v Praze ve speciální škole prof. Bohumila Kafky. Model vyznamenán v roce 1926 na školní výstave udelením stipendia. Roku 1927 dokoncena socha, 1928 zapujcena pro jubilejní výstavu soudobé kultury v Brne. Slavnost položení základního kamene konána 26. cervna 1927, odhalení na den sv. Václava 28. zárí 1928 v rámci oslav 10 let od vzniku Ceskoslovenska. Pametní listina s príslušnými doklady a vzpomínkami vložena do základu pomníku. V cervnu 1964 pomník premísten na tehdejší Gottwaldovo námestí, které od roku 1990 nese název Smetanovo námestí. Štursovo pojetí nepochybne ovlivnilo nadaného Václava Nejtka. Socha z bílého mramoru, celková výška 3,8 m. Žulový podstavec navrhl pražský arch. Holý. Realizovala firma J. Welímský, Praha-Letná. Václav Nejtek v ateliéru. Puvodní umístení v místní cásti zvané Na Hájích.

ENG: Bedrich Smetana (2 March 1824 Litomyšl - May 12, 1884 Prague) was a prominent Czech composer, now known primarily for his cycle of symphonic poems Má vlast (My Country) and operas Libuše and Prodaná nevesta (The Bartered Bride). His compositions were made during the Romantic period.

The author of the sculpture from 1927 by Czech composer Bedrich Smetana is Václav Nejtek, a native of Slaný. It was unveiled on St. Wenceslas on September 28, 1928 as part of the celebrations of 10 years since the establishment of Czechoslovakia. Original location in the local part called Na Hájích. In June 1964 the monument was moved to the then Gottwald Square, which since 1990 has been named Smetana Square. White marble statue, total height 3.8 m. Granite pedestal was designed by Prague arch. Holý.
Name of Musician: Bedřich Smetana

Visit Instructions:
Your log must include a picture of you with the statue.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Musician Statues
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.