Duivelshuis - Arnhem, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 51° 58.738 E 005° 54.661
31U E 699915 N 5762700
Quick Description: The Devil's House is a 16th century city castle in the centre of Arnhem, in the Dutch province of Gelderland.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 5/10/2019 1:42:48 AM
Waymark Code: WM10HEQ
Published By: Groundspeak Premium Member Blue Man
Views: 1

Long Description:
Source: Duivelshuis (Arnhem). (2019, februari 19). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 00:44, februari 19, 2019 van (visit link) :

"Het Duivelshuis is een stadskasteel uit de 16e eeuw in het centrum van Arnhem, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het huis wordt tegenwoordig het Maarten van Rossem Huis genoemd en is onderdeel van het stadhuis. In het stadskasteel bevindt zich de werkkamer van de Arnhemse burgemeester. Recht tegenover het Duivelshuis bevindt zich het provinciehuis van Gelderland.
Geschiedenis

Op deze plek stond ooit een stadsboerderij. Deze woning was eerder het bezit van Johan Mynschart die tussen 1444 en 1463 burgemeester van Arnhem was. Het pand werd toen waarschijnlijk het "Huis van Mynschart" genoemd. In 1518 werd het huis eigendom van hertog Karel van Gelre. Na de dood van de hertog werd het huis in 1539 verkocht aan Maarten van Rossum, de veldheer van de hertog. Het huis werd in 1543 verbouwd en kreeg toen de officiële naam: "Huis van Maarten van Rossum". Na de dood van Van Rossum verkochten de erfgenamen het pand in 1575, waarna het door verschillende eigenaars werd bewoond.

De gemeente Arnhem kocht het Duivelshuis in 1828 ter vervanging van het vervallen stadhuis op de Markt. Twee jaar later werd het stadhuis na een renovatie in gebruik genomen. De gewoonte was dat iedere aftredende burgemeester een eigen glas in loodraam liet vervaardigen.

In 1898 werd onder leiding van architect Constantijn Muysken uit Amsterdam het pand weer in historische stijl hersteld. Het huis maakt nog steeds deel uit van het stadhuis. Op de begane grond bevindt zich een kleine zaal, de Schepenzaal. Hier worden veel huwelijken afgesloten. Op de eerste verdieping huist het kantoor van de burgemeester.
Details

Het Duivelshuis dankte zijn naam aan de saters aan de voorkant van de gevel. Deze wezen hebben tot volksverhalen geleid over het Duivelshuis. Daarnaast zijn er nog meer beelden te zien op de gevel. Tussen de dakkapellen staan zes beelden van belangrijke personen uit de tijd van Maarten van Rossem (v.l.n.r): Maximiliaan van Oostenrijk, Filips de Schone, Karel de Vijfde, Karel van Egmond, Willem van Gulik en als laatste Maarten van Rossum zelf.

Sinds 1830 is de traditie om een blijvende herinnering achter te laten in het Duivelshuis aan een aftredende burgemeester. Dat gebeurt door een speciaal glas-in-loodraam in de burgemeesterskamer van het Duivelshuis. "

EN (Translation):
"The Devil's House is a 16th century city castle in the centre of Arnhem, in the Dutch province of Gelderland. The house is now called the Maarten van Rossem House and is part of the town hall. In the city castle is the office of the mayor of Arnhem. Directly opposite the Devil's House is the provincial house of Gelderland.
History

There used to be a city farm on this spot. This house was previously owned by Johan Mynschart who was mayor of Arnhem between 1444 and 1463. The building was then probably called the "House of Mynschart". In 1518 the house became the property of Duke Karel van Gelre. After the Duke's death, the house was sold in 1539 to Maarten van Rossum, the Duke's general. The house was rebuilt in 1543 and then got the official name: "House of Maarten van Rossum". After Van Rossum's death, the heirs sold the property in 1575, after which it was inhabited by several owners.

The municipality of Arnhem bought the Devil's House in 1828 to replace the dilapidated town hall on the Market Square. Two years later the town hall was taken into use after a renovation. It was customary for every outgoing mayor to have his or her own stained-glass window made.
Accessibility: Partial access

Condition: Intact

Admission Charge?: no

Website: [Web Link]

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Castles
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Br@mmetje visited Duivelshuis - Arnhem, Netherlands 1/1/2020 Br@mmetje visited it