Dansende nar - Arnhem, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 51° 58.943 E 005° 54.606
31U E 699837 N 5763078
The bronze sculpture "Dansende nar" is a gift from the Arnhem Carnival Society On-Ganse to the city of Arnhem
Waymark Code: WM10GTN
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 05/06/2019
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 4

Source:
(visit link) :
"Op de sokkel van “Dansende nar” staat de zin “Alle wijsheid is onwijs”.

“Dansende nar” is een geschenk van de Arnhemse carnavalsvereniging On-Ganse aan de stad Arnhem, ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan van de carnavalsvereniging. Het idee om de stad Arnhem een beeld van een dansende nar te schenken, ontstond in 1974 en was afkomstig van de acteur Hans Tiemeijer. De keuze voor een dergelijk beeld vloeide mede voort uit het feit dat dat de hertogen van Gelre de eerste Nederlandse edelen waren met een nar in hun hofhouding.
De eer een “Dansende nar” te vervaardigen, viel te beurt aan Jits Bakker. Echter, de Arnhemse Gemeentelijke Adviescommissie voor Beeldende Vormgeving vond zijn “Dansende nar” te groot en te kwetsbaar en wilde het beeld niet plaatsen, waarop Jits Bakker zijn ontwerp introk. Vervolgens kreeg Hans Bayens de opdracht. Zijn “Dansende nar” werd in 1975 onthuld op Het Land van de Markt in Arnhem. Wegens nieuwbouw werd het beeld in februari 2018 verplaatst naar de Bovenbeekstraat, dichtbij Het Land van de Markt."

EN (Translation):
On the pedestal of "Dancing Jester" is the sentence "All wisdom is awesome".

"Dancing Jester" is a gift from the Arnhem Carnival Society On-Ganse to the city of Arnhem, on the occasion of the 22nd anniversary of the Carnival Society. The idea to give the city of Arnhem a statue of a dancing jester was born in 1974 and came from the actor Hans Tiemeijer. The choice for such a statue was partly due to the fact that the Dukes of Gelre were the first Dutch noblemen with a jester in their court.
The honour of making a "Dancing Jester" fell to Jits Bakker. However, the Arnhem Municipal Advisory Committee on Visual Design found his "Dancing Jester" too big and too vulnerable and did not want to place the statue on which Jits Bakker withdrew his design. Hans Bayens was subsequently commissioned to do so. His "Dancing Jester" was unveiled in 1975 at Het Land van de Markt in Arnhem. Due to new construction, the sculpture was moved to the Bovenbeekstraat, close to Het Land van de Markt, in February 2018.
Name or use 'Unknown' if not known: Dansende nar

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Hans Bayens

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 1975

Materials used: bronze

Location: Bovenbeekstraat

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Dansende nar - Arnhem,  Netherlands 06/21/2021 PetjeOp visited it